Spring til indhold

Tilladelse til regulering i Lindved Å – etablering af en gydebanke

Odense Kommune har givet tilladelse til regulering i Lindved Å.

Tilladelsen er givet efter vandløbslovens § 17, jf. § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
Reguleringen sker på matrikel nr. 1ee Blangstedgård, Odense Jorder.

Hent tilladelse til regulering i Lindved Å på matrikel nr. 1ee Blangstedgård, Odense Jorder

Klima- og Miljøforvaltningen