Spring til indhold

§16a-miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ålemarksgyden 67, 5270 Odense N

Odense Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til et produktionsareal på 3510 m2 til svineproduktion på Ålemarksgyden 67, 5270 Odense N.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 16a i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den indsendes senest den 21. december 2022 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøgodkendelsen.

Materiale om godkendelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk.


Klima- og Miljøforvaltningen