Spring til indhold

Merudgiftsgodtgørelse efter § 176

Tilskud til merudgiftsgodtgørelse er et tilskud, som du kan få bevilliget til dine transportudgifter i forbindelse med deltagelse i et bestemt beskæftigelsestilbud.

Merudgiftsgodtgørelse i forbindelse med transport

 

Hvad er merudgiftsgodtgørelse?

Tilskud til merudgiftsgodtgørelse er et tilskud, som du kan få bevilliget til dine forventede udgifter i forbindelse med deltagelse i tilbud. I Odense Kommune gives merudgiftsgodtgørelse som et tilskud til dine transportudgifter, når du er i et beskæftigelsestilbud. Reglerne om merudgiftsgodtgørelse fremgår af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 176. 

 

Kan jeg søge om merudgiftsgodtgørelse?

Du kan ansøge om merudgiftsgodtgørelse, når du modtager én af nedenstående ydelser:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet efter Integrationsloven
 • Ressourceforløbsydelse i ressourceforløb
 • Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb

 

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få merudgiftsgodtgørelse?

 • Du kan få godtgørelse, hvis du er i et tilbud eller indsats under beskæftigelsesindsatsloven
 • For at være berettiget til merudgiftsgodtgørelse, skal du have mellem 3 og 24 km fra din bolig til tilbudsstedet
 • Hvis du har mindre end 3 km til tilbudssted, kan du ikke søge om merudgiftsgodtgørelse
 • Hvis du har mere end 24 km kan du søge befordringsgodtgørelse (LAB § 175)
 • Merudgiftsgodtgørelse udbetales kun for dage, hvor du er fremmødt i tilbud
 • Du skal vise dokumentation for din udgift
 • Du skal betale skat af godtgørelsen. 

Ansøgning om godtgørelse vurderes ud fra en konkret individuel vurdering. Hvis du gerne vil søge befordringsgodtgørelse eller har spørgsmål, så kontakt din jobrådgiver i jobcenteret.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen