Spring til indhold

Godtgørelse §176

Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis du er i et tilbud/indsats og du dagligt tur/retur har mellem 3 og 24 km kørsel. Du kan altså ikke få godtgørelse, hvis du har under 3 km i transport.

For at få befordringsgodtgørelse, skal du være på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller i ressourceforløb. Samtidig skal tilbuddet du deltager i, høre under beskæftigelsesindsatsloven. 

Du kan kun få befordringsgodtgørelse for de dage du møder op på tilbudsstedet. Du skal betale skat af godtgørelsen. 

Hvis du har over 24 km til og fra tilbudssted, vil det være muligt at søge om befordringsgodtgørelse ud fra beskæftigelsesindsatsloven § 82. 

Hvis du gerne vil søge befordringsgodtgørelse ud fra kriterierne her over, eller har spørgsmål, så kontakt din jobrådgiver i jobcenteret. 
 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen