Spring til indhold

Du er tilknyttet Job- og integrationshuset

Velkommen til Job- og integrationshuset i Odense Kommune. Her kan du læse mere, hvad det betyder for dig at være tilknyttet et forløb i Job- og integrationshuset.

Job- og Integrationshuset er et samlingssted for ledige personer, der er omfattet af det 5-årige hjemsendelses- og selvforsørgelsesprogram, som samtidig ikke er selvforsørgende, samt ledige personer på overgangsydelse.

Formålet med din tid i Job- og integrationshuset er, at du bliver godt forberedt til at navigere og deltage aktivt i det danske samfund, herunder at få og beholde et job.

Dit forløb består af danskundervisning hos AOF på Østergade 32. I Job- og integrationshuset har du undervisning om det danske samfund og om sundhed, herunder fysisk motion, uddannelse og jobsøgningsaktiviteter, hvor du også får viden om det danske arbejdsmarked. Alle aktiviteterne kan samlet udgøre op til 37 timer om ugen. Det præcise timeantal kan variere fra person til person afhængig af behov og kompetencer.

Du vil være tilknyttet Job- og integrationshuset, indtil du får fast job.

 

Dit forløb i Job- og integrationshuset

Du starter dit forløb i Job- og integrationshuset med et 12-ugers grundforløb. Du kan også få undervisning i elementer fra forløbet efterfølgende. I grundforløbet kan du bl.a. få undervisning og indgå i følgende aktiviteter:

  • Kompetenceafklaring: Kortlægning af dit uddannelsesniveau, afklaring af dine kompetencer, hjælp til CV, ansøgningsmateriale og jobsøgning
  • Sprogtræning: Danskuddannelse
  • Vejen til job: Det danske arbejdsmarked, samfundsøkonomi, skattesystem, privatøkonomi og jobaktiviteter som virksomhedspraktik, udviklingsforløb, nytteindsats og integrationsgrunduddannelsen
  • Aktiv borger i Danmark: Demokrati, forældrerollen, rettigheder og pligter
  • Det sunde og aktive liv: Mental sundhed og trivsel, krops- og sygdomsforståelse, sund og billig kost
  • Den digitale borger: Hjælp til oprettelse på diverse platforme og hjælp til digital jobsøgning


I løbet af en uge i Job- og integrationshuset deltager du i forskellige aktiviteter og undervisningsforløb. Du får et skema, som du skal følge.

Job- og integrationshuset ligger på Wichmandsgade 12, 5000 Odense C.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen