Spring til indhold

Danmarks første job- og integrationshus

Job- og integrationshuset er et samlingssted for de borgere, der er en del af Odense Kommunes nye satsning, hvor nytilkomne ikke-vestlige ledige bliver forpligtiget til at møde ind 37 timer om ugen.

Ambitionen med Job- og integrationshuset er at klæde borgerne godt på til at træde mere aktivt ind i det danske samfund, skaffe sig et job og beholde det.

 

Derfor prioriterer vi danskuddannelse og dannelse højt. Det handler både om at skabe en god forståelse for den danske arbejdspladskultur og om digital dannelse, da det for mange ikke-vestlige er vanskeligt at navigere i det gennemdigitaliserede danske samfund.

 

12-ugers grundforløb

Borgerne starter på et 12-ugers grundforløb med en 37-timers arbejdsuge som en kombination af sprog- og samfundsundervisning, motion, uddannelse og virksomhedsrettede indsatser.

 

Grundforløbet tilrettelægges delvist individuelt, da ikke alle har samme behov. 15 timer ugentlig er reserveret til den lovpligtige danskuddannelse.

Grundforløbet består af undervisning i og aktiviteter som:

 

  • Kompetenceafklaring: Kortlægning af uddannelsesniveau, afklaring af kompetencer, hjælpe til CV, ansøgningsmateriale og jobsøgning
  • Sprogtræning: Danskuddannelse
  • Vejen til job: Det danske arbejdsmarked, samfundsøkonomi, skattesystem, privatøkonomi og jobaktiviteter som virksomhedspraktik, udviklingsforløb, nytteindsats og integrationsgrunduddannelsen
  • Aktiv borger i Danmark: Demokrati, forældrerollen, rettigheder og pligter
  • Det sunde og aktive liv: Mental sundhed og trivsel, krops- og sygdomsforståelse, sund og billig kost
  • Den digitale borger: Hjælp til oprettelse på diverse platforme og hjælp til digital jobsøgning


Møder borgerne ikke op i Job- og integrationshuset, bliver de partshørt og vil blive sanktioneret, hvis de ikke har en gyldig grund til ikke at deltage i undervisningen.

Lægger også hus til projekt for ikke-vestlige med langvarig ledighed

Ikke-vestlige borgere på overgangsydelse uden for integrationsprogrammet bliver også tilknyttet Job- og integrationshuset. Det er både job-, uddannelses- og aktivitetsparate borgere . De skal deltage i enkelte moduler fra grundforløbet og skal derudover deltage i virksomhedsrettede forløb/indsatser som f.eks. nytteindsats, virksomhedspraktikker og projekt Virksomhederne viser vejen.

På forkant efter inspiration fra norske erfaringer og ekspertgruppe

Med Job- og integrationshuset er Odense gået forrest ved at have udviklet en arbejdspligt, der skal hjælpe ikke-vestlige ledige i job, allerede inden regeringens arbejdspligt træder i kraft 1. januar 2025.

Med stor vægt på uddannelse og dannelse har den odenseanske model et bredere sigte end regeringens. Inspirationen kommer fra Norge og ikke mindst fra den ekspertgruppe, der i begyndelsen af 2023 lavede en række anbefalinger til Odense Kommune om, hvordan flere ikke-vestlige kan komme i job. Se pressemeddelelse om ekspertgruppen, herunder anbefalingskataloget her 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen