Spring til indhold

Bostedet Svovlhatten

Bostedet Svovlhatten er for voksne med erhvervet hjerneskade.

Hvem kan få tilbuddet

Målgruppen for Bostedet Svovlhatten er voksne mennesker med erhvervet hjerneskade. Som udgangspunkt skal skaden være sket efter det 15. år. På visitationstidspunktet skal ansøgeren være mellem 18 og 60 år.

Sådan får man tilbuddet

Din privatpraktiserende læge eller din sagsbehandler kan i samråd med dig kontakte Hjerneskaderådgivningen, som varetager udredning og visitation. Du kan hente henvisningsskema på Hjerneskaderådgivningens hjemmeside.

 

Lovgivning

Almenboliglov § 105

 

Dagligdag

Svovlhattens botilbud er et helhedsorienteret tilbud, der inddrager alle aspekter af livet. Livskvalitet, tilstedeværelse og nærvær har en høj prioritet i hverdagen. Den rehabiliterende indsats tilrettelægges ud fra den enkelte mål, ønsker, ressourcer og behov. Vi er også i tæt dialog og samarbejde med pårørende. 

Hos os kan får beboerne hjælp til daglig pleje og omsorg i det omgang, der er behov for. Der ydes også støtte til at skabe overblik og struktur i hverdagen, udvikle og vedligeholde færdigheder mm.

 

Svovlhattens fysiske rammer

På Svovlhatten er der syv lejligheder, som tilgodeser fysiske handicap. Lejlighederne er to-værelses, og der er et tekøkken og bad/toilet. Fra lejlighederne er der udgang til en græsplæne. Lejlighederne støder alle op til et fællesareal med opholdsstue, spiseplads og køkken. Der er også en stor fælles terrasse og have med drivhus, fuglevoliere, værksted og urtehave.

 

Brugerindflydelse

Vi udarbejder en individuel samarbejdsplan ud fra beboerens ønsker, behov, forudsætninger og ressourcer. Planen revurderes en gang årligt.

Der bliver afholdt beboermøde ca. hver anden måned, og beboerne er med til at tilrettelægge fællesaktiviteter, og når der ansættes nye medarbejdere på Bostedet, har beboerne desuden høringsret. 

 

Egenbetaling

Beboerne har udgifter til kost og husleje incl. el, vand og varme samt antennebidrag. Der kan søges om boligsikring/boligydelse efter gældende regler.

 

Antal borgere

Svovlhatten har syv bopladser, og har pt. tre borgere tilknyttet eksternt (som en § 85).

 

Personale

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og en husassistent.

 

Rehabiliteringsleder
Peder Sobarnia Dichmann
pedi@odense.dk
Tlf. 28 10 94 67

Assisterende rehabiliteringsleder
Paula Jensen
Tlf: 51 16 67 45, paj@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder
Hanne Linde Gregersen 
Tlf. 30 71 08 22, hagre@odense.dk 

 

Der er personale til stede på bostedet alle ugens syv dage fra 07.00-23.00.
Der er tilknyttet nattevagt fra plejecenteret ved siden af fra kl. 23.00-07.00.

 
Ældre- og Handicapforvaltningen