Spring til indhold

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskuddet, der gives til pasning af egne børn, afhænger af barnets alder.

Odense Kommune modtager midler fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021 og 2022.

Puljen indgår i beregningsgrundlaget for tilskud til pasning af egne børn.

 

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn ligestilles med en plads i et dagtilbud. 

 

 Tilskud pr. barn pr. måned  2022
 Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder  5.476
 Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år  3.762

.

Det er ikke muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn i udsatte boligområder.

 

Læs mere om pasning af egne børn og om, hvordan du søger tilskud.

 

Børn- og Ungeforvaltningen