Spring til indhold

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskuddet, der gives til pasning af egne børn, afhænger af barnets alder.

Minimumsnormeringer

Der er indført minimumsnormeringer i daginstitutioner fra og med 2024.
Budgettet for kommunens dagpleje og daginstitutioner danner baggrund for tilskud til private pasningstilbud.

Private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn
I forlængelse af lovgivningen om minimumsnormeringer i daginstitutioner, er der indført en lovændring for tilskudsprocenten for private pasningsordninger.
Lovændringen vedrører de tilskud, der beregnes på baggrund af budgettet for kommunens daginstitutioner.

I Odense Kommune betyder det, at tilskuddet til de ældste børn (Børn fra 2 år og 10 måneder) i private pasningsordninger er ændret fra 75 procent til 71 procent fra og med 2024.

Tilskud til pasning af egne børn følger tilskudsberegningen for private pasningsordninger i Odense Kommune.


 

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn ligestilles med en plads i et dagtilbud. 

 

 Tilskud pr. barn pr. måned  2023 2024
 Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder  5.669 6.039
 Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år  3.921 4.014

 

Du kan ikke få tilskud, hvis du bor i et udsat boligområde og dit barn er mellem 1 år og under 3 år.

 

Læs mere om pasning af egne børn og om, hvordan du søger tilskud

Børn- og Ungeforvaltningen