Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål om plads i et dagtilbud

Her er de mest stillede spørgsmål om at søge og få plads i en børnehave, vuggestue eller dagpleje.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Nedenfor finder du svar på spørgsmål om anciennitet, fordeling af pladser, søskendefordel, økonomisk tilskud til en plads i et dagtilbud, med mere.

 

Når du trykker på et af nedenstående spørgsmål, ledes du over på siden, hvor du kan finde svaret.

 

Spørgsmål i forbindelse med, at du skriver dit barn op til et dagtilbud

Spørgsmål om ansøgning om plads

Hvordan søger jeg om plads i dagpleje, vuggestue eller børnehus?

 

Jeg kan ikke finde mit barn når jeg forsøger, at lave ansøgningen?

 

Ved ansøgning bruger jeg så 3 ønsker, hvis jeg vil ønske specifikke dagplejere?

Jeg flytter til Odense – hvornår kan jeg lave en ansøgning?

Hvornår skal jeg skrive mit barn op til børnehave?

 

 

Spørgsmål om fordeling af pladser

Hvordan fungerer fordelingen af pladser til en dagpleje, vuggestue eller børnehus?

 

Hvorfor ændrer min plads på ventelisten sig?

 

Kan mit barn fortsætte på venteliste, når jeg har accepteret et pladstilbud?

 

Hvad er søskendefordel?

 

Kan man sige ja til et tilbud og skrive sit barn op på venteliste til andet tilbud? -  Og beholder man sin anciennitet?

 

 

Spørgsmål om Anciennitet

Hvad er anciennitet?

 

Sker der noget med min anciennitet, hvis jeg ændre i mine prioriteter?

 

Mister man sin anciennitet, hvis man ændrer sine ønsker til andet distrikt?

 

 

Spørgsmål om pasningsgaranti

Hvad er pasningsgaranti?

 

Hvad betyder det, når jeg til- eller fravælger en pasningsgaranti?

 

 

Spørgsmål om anvisningsdistrikt

Hvad er et anvisningsdistrikt?

 

Kan jeg ønske plads i et andet distrikt?


Spørgsmål om at passe eget barn

Kan jeg vælge at passe mit eget barn?

 

Hvad skal jeg sende med af dokumentation, hvis jeg vil passe mit eget barn?

 

 

Spørgsmål om økonomi i forbindelse med en plads i et dagtilbud

Hvad koster en plads i et dagtilbud?

 

 

Spørgsmål om økonomisk støtte

Kan jeg få økonomisk støtte til at betale for dagtilbud?

 

Hvor og hvordan ændrer jeg i de økonomiske oplysninger ifm. mit tilskud til økonomisk friplads?

 

Kan jeg få økonomisk tilskud, hvis jeg passer mit eget barn?

 

Hvordan betaler jeg, hvis jeg jeg har fået for meget i økonomisk tilskud?

Jeg har fået for lidt i tilskud, hvordan modtager jeg det manglende beløb?

 

 

Spørgsmål om årsregulering

Hvad er en årsregulering?

 

Hvorfor modtager jeg en årsregulering?

 

Hvornår laver I en årsregulering af det tilskud, vi får?

 

Hvad skal jeg gøre, når jeg modtager opgørelsen over det tilskud, som jeg har fået hen over året (min årsregulering)?

 

Børn- og Ungeforvaltningen