Spring til indhold

Overgang til børnehave

Dit barn skal starte i børnehave den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Hvis dit barn går i vuggestue i et integreret børnehus, skal du ikke foretage dig noget. Dit barn rykker automatisk op i børnehaven. 

Hvis dit barn går i kommunal dagpleje eller vuggestue, anbefaler vi, at du angiver dine ønsker til børnehave i god tid og gerne et år før, dit barn skal starte i børnehave, så vi bedre kan tage højde for dine ønsker.

Læs om børnehaverne i dit område og log på den digitale pladsanvisning med dit NemID for at angive dine ønsker.

Hvis du ikke angiver ønsker, vil vi finde en børnehave til dit barn indenfor anvisningsdistrikt. 

Når du tilbydes en børnehaveplads, udmelder vi dit barn fra den kommunale dagpleje eller vuggestue. Dette gælder også, hvis den tilbudte børnehave ikke er blandt dine pladsønsker. 

Hvis vi ikke kan tilbyde børnehaveplads til den måned, hvor barnet fyldet 2 år og 10 måneder, vil dit barn blive i sit nuværende dagtilbud, indtil vi kan tilbyde en børnehaveplads i anvisningsdistrikt

 

Børnehavepladserne anvises efter anciennitet.

 

Børn- og Ungeforvaltningen