Spring til indhold

Ændringer og udmeldelse af en plads i dagtilbud

Her kan du læse om hvordan du laver ændringer og udmeldelse i forhold til dit barns dagtilbud.

Så snart du har modtaget besked om at din ansøgning er godkendt, kan du logge på den digitale pladsanvisning med dit NemID og følge barnets placering eller foretage ændringer i dine ønsker.

Dit barns anciennitet følger hele tiden dit barn. Dit barn vil derfor ikke komme "bag i køen" hvis du ændrer pladsønsker, men kan få en anden ventelisteplacering.

Det kan ske, at dit barn er placeret ringere på ventelisten, end da du tjekkede sidst. Det kan skyldes, at et barn med bedre anciennitet er optaget på den samme venteliste.

Læs mere om anvisningskriterier og fordeling af ledige pladser.

 

den digitale pladsanvisning kan du:

  • Følge dit barns ventelisteplacering
  • Se og ændre i pladsønsker, behovsdato, afleverings- og afhentningstidspunkter
  • Ændre dine kontaktoplysninger 
  • Til- og fravælge pasningsgarantien
  • Svare på pladstilbud
  • Udmelde dit barn
  • Ansøge om eller angive ændringer til økonomisk friplads

Udmeldelse fra et dagtilbud

Du kan udmelde dit barn fra d. 1. eller d. 16. i en måned, ved at logge på den digitale pladsanvisning med dit NemID. Du skal give besked med 2 måneders varsel.

 

Udmeldelse når du flytter fra kommunen

Du kan få nedsat udmeldelsesfristen, hvis du sender skriftlig dokumentation til pladsanvisningen på, at dit barn skal starte i et dagtilbud i en ny kommune med startdato inden for din opsigelsesperiode til Odense Kommune.

Der godskrives maximalt en måned op til næstkommende 1. eller 15. fra, vi modtager dokumentationen. 

 

Annullér et accepteret tilbud

Har du brug for at annullere et pladstilbud inden dit barn starter, skal du give pladsanvisningen besked minimum 2 måneder før dit barn skal starte, gældende pr. næstkommende 1. eller 16. i måneden.

 

Udmeldelse af et obligatorisk læringstilbud

Er dit barn indskrevet i et obligatorisk læringstilbud, kan du udmelde dit barn på 3 måder:

Det obligatoriske læringstilbud ophører automatisk ved udgangen af den måned, hvor barnet sprogvurderes i 3 års-alderen. Men det ophører også, hvis barnet flytter ud af det udsatte boligområde. Når barnet flytter, vil jeres familie få tilbudt at få det obligatoriske læringstilbud omdannet til en ordinær fuldtidsplads, så barnet ikke skal skifte dagtilbud.

Børn- og Ungeforvaltningen