Spring til indhold

Ændringer og udmeldelse af en plads i dagtilbud

Her kan du læse om hvordan du laver ændringer og udmeldelse i forhold til dit barns dagtilbud.

Så snart du har modtaget besked om at din ansøgning er godkendt, kan du logge på den digitale pladsanvisning med MitID og følge barnets placering eller foretage ændringer i dine ønsker.

Dit barns anciennitet følger hele tiden dit barn. Dit barn vil derfor ikke komme "bag i køen" hvis du ændrer pladsønsker, men kan få en anden ventelisteplacering.

Det kan ske, at dit barn er placeret ringere på ventelisten, end da du tjekkede sidst. Det kan skyldes, at et barn med bedre anciennitet er optaget på den samme venteliste.

Læs mere om anvisningskriterier og fordeling af ledige pladser.

 

den digitale pladsanvisning kan du:

  • Følge dit barns ventelisteplacering
  • Se og ændre i pladsønsker, behovsdato, afleverings- og afhentningstidspunkter
  • Ændre dine kontakt oplysninger 
  • Til- og fravælge pasningsgarantien
  • Svare på pladstilbud
  • Udmelde dit barn
  • Ansøge om eller angive ændringer til økonomisk friplads

Udmeldelse fra et dagtilbud

Du kan udmelde dit barn til den 15. eller den sidste dag i måneden, ved at logge på den digitale pladsanvisning med MitID. Du skal give besked med 2 måneders varsel.

 

Udmeldelse når du flytter fra Odense kommune

Når du fraflytter Odense kommune, skal du huske at opsige din plads, hvis du ikke længere ønsker at benytte den. Der er to måneds opsigelsesfrist fra den 15. eller den sidste dag i måneden. 

Du kan få nedsat opsigelsesfristen til én måned, hvis du sender dokumentation til Pladsanvisningen på, at dit barn skal starte i dagtilbud i din nye kommune. Pladsanvisningen skal have modtaget dokumentationen senest 15 dage efter fraflytningsdatoen.

 

Annullér et accepteret tilbud

Har du brug for at annullere et pladstilbud inden dit barn starter, skal du give pladsanvisningen besked minimum 2 måneder før dit barn skal starte, gældende fra den 15 eller den sidste dag i måneden. 

Udmeldelse af et obligatorisk læringstilbud

Er dit barn indskrevet i et obligatorisk læringstilbud, kan du udmelde dit barn på 3 måder:

  • Skriv dit barn op til en fuldtidsplads i en vuggestue eller dagpleje via den digitale pladsanvisning. Det obligatoriske læringstilbud ophører, når barnet starter i en fuldtidsplads. Oftest kan barnet blive i det dagtilbud, I kender, så det vil ikke opleves som et skift. Fuldtidspladser har ikke et forældreforløb tilknyttet, der er ikke mødepligt, og pladsen kan benyttes efter familiens behov indenfor åbningstiden. Derfor risikerer familien ikke at miste næste kvartals børneydelse.
  • Skriv til kommunen via selvbetjeningsløsningen, at du passer dit barn selv. Dette skal meddeles med 2 måneders varsel. Der stilles krav til dit sproglige niveau i dansk og til barnets læring og udvikling, derfor vil Odense Kommune føre tilsyn.
  • Indskriv barnet til en plads i en privat institution. Dette gøres direkte til institutionen. Det obligatoriske læringstilbud ophører, når barnet starter i den private institution.

Det obligatoriske læringstilbud ophører automatisk ved udgangen af den måned, hvor barnet sprogvurderes i 3 års-alderen. Men det ophører også, hvis barnet flytter ud af det udsatte boligområde. Når barnet flytter, vil jeres familie få tilbudt at få det obligatoriske læringstilbud omdannet til en ordinær fuldtidsplads, så barnet ikke skal skifte dagtilbud.

Børn- og Ungeforvaltningen