Spring til indhold

Pladsanvisningen

Find kontaktoplysninger på pladsanviseren i dit område og få hjælp til at finde et dagtilbud til dit barn.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommune er ved at overgå til et nyt it-system for pladsanvisning og forældrebetaling. Fra den 10. maj til den 9. juni vil det derfor ikke være muligt at anvende selvbetjeningsløsninger til at se ventelister, ændre pladsønsker, søge om økonomisk friplads mv.

Område

Vollsmose
Skibhus / Rising

Seden / Seden Syd
Bullerup / Agedrup

Helle Gudmundsson
Tlf. 61 15 32 48

 

Område

Hunderup
Vestre / Åløkke
Tarup / Bolbro / Pårup

 

Maria Clasen

Tlf. 51 33 44 71

 

Område

Dyrup / Højme / Bellinge
Sanderum / Tingløkke / Dalum
Stige / Søhus / Lumby
Næsby / Kirkendrup
Korup / Ubberud

 

Anette Mikkelsen

Tlf. 51 20 99 64

 

Område

Kragsbjerg / Munkebjerg / Ejerslykke

 

Lone Karup 

Tlf. 20 41 63 16

 

Område

Torpegården / Skt. Klemens

Højby / Hjallese

Tingkær / Fraugde

Tornbjerg / Blangstedgård

Rosengård

Holluf Pile

 

Kamilla Dall

Tlf. 30 34 97 68

 

 
 

Børn- og Ungeforvaltningen