Spring til indhold

Pladsanvisningen

Find kontaktoplysninger på pladsanviseren i dit område og få hjælp til at finde et dagtilbud til dit barn.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Område

Vollsmose
Skibhus / Rising

Seden / Seden Syd
Bullerup / Agedrup

Helle Gudmundsson
Tlf. 61 15 32 48

 

Område

Hunderup
Vestre / Åløkke
Tarup / Bolbro / Pårup

 

Maria Clasen

Tlf. 51 33 44 71

 

Område

Dyrup / Højme / Bellinge
Sanderum / Tingløkke / Dalum
Stige / Søhus / Lumby
Næsby / Kirkendrup
Korup / Ubberud

 

Anette Mikkelsen

Tlf. 51 20 99 64

 

Område

Kragsbjerg / Munkebjerg / Ejerslykke

 

Lone Karup 

Tlf. 20 41 63 16

 

Område

Torpegården / Skt. Klemens

Højby / Hjallese

Tingkær / Fraugde

Tornbjerg / Blangstedgård

Rosengård

Holluf Pile

 

Kamilla Dall

Tlf. 30 34 97 68

 

 
 

Børn- og Ungeforvaltningen