Spring til indhold

Kort over dagtilbud i Odense Kommune

Børnehuse: Indtast din adresse eller klik på kort nr. 1 for at se hvilke børnehuse der ligger i dit område.
Dagplejen: Klik på kort nr. 2 for se hvilke dagplejere der ligge i dit område eller for at læse dagplejeprofiler

Børnehuse

Indtast din adresse, og se hvilke børnehuse der ligger nær dig.

Dagplejen

Klik på et af de 2 områder og se den enkelte dagplejers profil.

Børn- og Ungeforvaltningen