Spring til indhold

Kort over dagtilbud i Odense

Indtast din adresse eller klik på kortet og se hvilke børnehuse eller dagplejere der ligger i dit område.

Børnehuse

Indtast din adresse, og se hvilke børnehuse der ligger nær dig.

Dagplejen

Klik på et af de 3 områder og se den enkelte dagplejers profil.

Børn- og Ungeforvaltningen