Spring til indhold

Besvar pladstilbud

Sådan besvarer du dit barns pladstilbud.

Når du har ansøgt om en plads til dit barn i dagtilbud, vil du modtage skriftlig besked i din Digitale postkasse så snart vi kan tilbyde en plads.

Er du blevet tilbudt en plads i dagplejen, skal du kontakte Dagplejeadministrationen. Telefonnummeret står i dit tilbudsbrev.
For at acceptere eller afslå et pladstilbud, skal du logge ind på den digitale pladsanvisning med MitID.

Ja til et pladstilbud 

Når du takker ja til et pladstilbud, melder vi dit barn ind og lukker ansøgningen, Ønsker du fortsat at stå på venteliste til en anden alderssvarende plads, har du mulighed for at genopskrive med ét ønske til andet børnehus. Du bevarer dit barns anciennitet, hvis du genopskriver senest 1 måned efter accept af et pladstilbud.

Din accept af pladstilbuddet er bindende. Hvis du fortryder, skal du være opmærksom på, at du har et opsigelsesvarsel på 2 måneder pr. næstkommende 1. eller 16. i måneden. 

Nej til et pladstilbud

Når du har tilvalgt pasningsgaranti og afslår et pladstilbud, betragter vi din pasningsgaranti som indfriet. Du kan først være garanteret et nyt pladstilbud 2 måneder senere. Pasningsgarantien betragtes også som indfriet, selvom den plads du har fået tilbudt, ligger uden for dit anvisningsdistrikt eller er en anden pasningstype, end du har ønsket.

Hvis du ikke har tilvalgt pasningsgaranti, kan der gå endnu længere tid, før du får tilbudt en ny plads.

Du kan altid få hjælp ved Pladsanvisningen. Her finder du kontaktoplysninger på pladsanviseren i dit område.

Børn- og Ungeforvaltningen