Spring til indhold

Kombinationstilbud

Er dine arbejdstider skæve, så du arbejder uden for dagtilbuddets åbningstider, har du mulighed for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med et tilskud til en fleksibel privat børnepasser.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvis du arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid, kan du få en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med et tilskud til en fleksibel pasningsordning.

Den fleksible private børnepasning kan finde sted om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter din families pasningsbehov.

 

Kan jeg få et kombinationstilbud?

1. Din familie skal kunne dokumentere et arbejdsbetinget behov for mindst 10 timers ugentlig pasning udenfor dagtilbuddets åbningstid. En familie kan bestå af en enlig forsørger, to samboende forældre eller barnets bopælsforælder og dennes nye samlever/ægtefælle.

 

2. Jeres samlede pasningsbehov må ikke overstige 51 timer ugentligt.

 

Kombinationstilbuddet er en mulighed i alle kommunale og private vuggestuer, børnehaver og dagplejere i Odense.

 

 

Administrer din deltidsplads 

Det aftalte antal timer i dagtilbuddet placeres indenfor dagtilbuddets åbningstider, efter behov. Som forælder kan dine arbejdstider variere, og derfor behøver alle uger ikke at være ens.

Bemærk at:

- En 4-ugers plan for barnets tid i dagtilbuddet, skal indleveres til dagtilbuddet med en måneds varsel af hensyn til vagtplanlægning. 

- Det gennemsnitlige timeantal over en periode på 4 uger må ikke overstige det godkendte. 

- Ubrugte timer kan ikke overføres til en anden dag eller uge.

 

Hvordan ansøger jeg?

1. Send en mail til Pladsanvisningen@odense.dk og få tilsendt et ansøgningsskema samt vejledning. Udfyld skemaet og vedhæft dokumentation for dine/jeres arbejdstider i 4 sammenhængende uger (evt. en vagtplan).

Dokumentationen skal være underskrevet af din arbejdsgiver. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du ligeledes udarbejde en 4 ugers vagtplan og udfylde en tro og love erklæring, som du får tilsendt.

 

2. Som forælder skal du selv finde og indgå kontrakt om en fleksibel privatpasningsordning. Den person, der skal forestå den fleksible pasningsordning, skal selv ansøge om godkendelse ved kommunen.

Læs mere om fleksibel pasningsordning her. 

Vær opmærksom på, at der er en måneds sagsbehandlingstid, hvis dit barn allerede har en plads i et dagtilbud. Har dit barn endnu ikke fået plads, følges de almindelige pladsanvisningsregler.

 

Hvad koster et kombinationstilbud?

Læs mere om priser for kombinationstilbud her

Børn- og Ungeforvaltningen