Spring til indhold

Fleksibel pasningsordning

For at benytte den fleksible pasningsordning, skal din familie være godkendt til et kombinationstilbud.

Kombinationstilbuddet er for forældre, der arbejder udenfor dagtilbuddenes åbningstider. Tilbuddet kombinerer en kommunal deltidsplads i et dagtilbud med ansættelsen af en privat børnepasser, der passer barnet udenfor dagtilbuds åbningstid. Når den private børnepasser er ansat som en del af et kombinationstilbud kaldes det en Fleksibel pasningsordning.

 

Læs hvordan du bliver godkendt til et kombinationstilbud.

Når kombinationstilbuddet er godkendt, kan du som forælder ansætte en person, der vil passe dit barn, mens du arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid. Pasningen kan foregå hos dig eller i den private børnepassers eget hjem. 
 
Den private børnepasser skal godkendes af Odense Kommune, før du kan indgå en kontrakt med vedkommende om at oprette en fleksibel pasningsordning. Kommunen fører løbende tilsyn med den fleksible pasningsordning og udbetaler et tilskud til den private børnepassers løn. 
Private børnepassere, der vil oprette fleksible pasningsordninger, ansøger selv om godkendelse ved Odense Kommune. 


Find information om oprettelse af privat pasningsordning.

 

Vær opmærksom på, at der er en måneds sagsbehandlingstid. 

Hvordan ansætter jeg en privat børnepasser?

Find information om ansættelse af en privat børnepasser.
 
En privat børnepasser til en fleksibel pasningsordning skal:
- være over 15 år
- kunne fremvise en ren børneattest
- kunne dokumentere danskkundskaber svarende til et 9. klasses niveau
- tilrettelægge tiden, så barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati samt samhørighed med det danske samfund.
 

 

Børn- og Ungeforvaltningen