Spring til indhold

Pasningsgaranti

Med pasningsgaranti er du sikret en plads til dit barn.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Du kan skrive dit barn op til pasning, så snart barnet har fået et cpr.nr. Vi tilbyder pasningsgaranti til dit barn den 1. eller 16. i måneden efter, dit barn er fyldt 26 uger.

Du skal huske at skrive dit barn op minimum 2 måneder før, pasningsgarantien kan træde i kraft. Ønsker du at skrive dit barn op med en pasningsgaranti, skal dette gøre når du opretter ansøgning. Hvis du fx skriver dit barn op den 3. oktober, så er barnet garanteret en plads fra den 16. december.

Principper i forhold til pasningsgarantien

  • Børn, der er tilmeldt pasningsgarantien er altid garanteret en plads et sted i kommunen på garantidatoen. Pladsanvisningen tager altid i videst muligt omfang højde for alles ønsker til dagtilbud.
  • Børn, der er frameldt pasningsgarantien, for at vente på at et specifikt pasningstilbud, er ikke garanteret et pasningstilbud i kommunen.

 

Fravalg af pasningsgaranti

Du kan fravælge pasningsgarantien i forbindelse med opskrivningen af dit barn, hvis det er vigtigere for dig, at dit barn står i kø til et specifikt pasningstilbud fremfor at være garanteret et pasningstilbud i kommunen til en bestemt dato. Du er dog stadig ikke garanteret en af de pladser, du ønsker, da anvisningskriterierne for ledige pladser gør sig gældende.
Dit barn optjener anciennitet, selv om du har fravalgt pasningsgaranti.

Du kan altid tilmelde dig pasningsgarantien igen på den digitale pladsanvisning. Tilvalget skal dog foretages med to måneders varsel til den efterfølgende 1. eller 16. i en måned.

Hvornår høre jeg noget fra Pladsanvisningen

Har du tilvalgt en pasningsgaranti, vil du tidligst høre fra Pladsanvisningen 2 måneder før din garantidato. Hvis pasningsgarantien er fravalgt, vil du høre fra Pladsanvisningen, når det er muligt at tilbyde plads i en af de ønskede pasningstilbud.

 

Børn- og Ungeforvaltningen