Spring til indhold

Hjemmepasning i udsatte boligområder

Til dig, der ønsker at passe dine egne børn og bor i et udsat bolig område.

Er du forælder til et barn i et udsat boligområde*, skal du give pladsanvisningen besked, hvis du ønsker at passe dit barn hjemme efter barnets 1-års fødselsdag. Ønsket om hjemmepasning skal meddeles til kommunen via selvbetjening to måneder før barnet fylder 1 år, eller to måneder før hjemmepasningen begynder. 

Det skal være dig eller jer som forældre, der passer dit barn, og dermed ikke bedsteforældre eller andre. Kommunen fører tilsyn med hjemmepasningen. 

Det skal du sikre, når du passer dit barn

  • at barnet udvikler sit danske sprog
  • at barnet lærer nyt og udvikler sig gennem aktiviteter i hverdagen
  • at barnet oplever forskellige danske traditioner og højtider som jul, påske, grundlovsdag, fødselsdag og fastelavn
  • at barnet omgives af demokratiske normer og værdier. F.eks. skal barnet opleve, at der er respekt og ligeværd mellem køn, og at barnet er med til at bestemme nogle af de ting, der sker omkring det. Barnet skal også have mulighed for at lege med andre børn, og opleve at det indgår i et børnefællesskab på lige fod med de andre

For at passe dit barn, skal du 

  • give samtykke til, at den tilsynsførende må komme på besøg i hjemmet, hvor barnet passes
  • have bestået 9. klasses afgangsprøve i dansk, Prøve i dansk 3, eller tilsvarende. Dette krav stilles til begge barnets forældre

I udsatte boligområder er det ikke muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn. 

* jf. Transport-, Bolig- og Bygningsministeriets liste over udsatte boligområder, der udgives 1. december hvert år.

Børn- og Ungeforvaltningen