Spring til indhold

Anvisning af plads i et dagtilbud

Her kan du læse mere om hvordan pladserne fordeles.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pladserne fordeles efter følgende prioritering:

1. Børn med særlige behov, der er udredt af anden faggruppe
2. Børn med søskendefordel
3. Upassede børn med højeste anciennitet – inden for eget anvisningsdistrikt.
4. Upassede børn med højeste anciennitet – uden for eget anvisningsdistrikt. Det betyder, at dit barn rangerer lavere på ventelisten end børn der er bosat i
    anvisningsdistriktet – også selvom dit barn har højere anciennitet.
5. Hensynet til børnesammensætningen i pasningstilbuddet.
6. Børn med højest anciennitet, der allerede har en aldersvarende plads og som står på venteliste til pladsskifte.

 

Søskendefordel

Hvis der er en ledig plads i det dagtilbud, hvor du i forvejen har et eller flere børn optaget, har du mulighed for at få overflyttet eller indskrevet endnu et barn i samme dagtilbud.

For at kunne gå ind under søskendefordelen, skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Dine børn skal kunne gå samtidigt i dagtilbuddet i mindst 6 måneder.
2. Dine børn skal have samme folkeregisteradresse.

Du behøver ikke at gøre opmærksom på søskenderelationen ved opskrivning. Systemet registrerer det automatisk.

Børnesammensætning

I integrerede børnehuse kan der opstå situationer, hvor børnehuset ikke kan optage flere børn fra en specifik årgang i vuggestuegruppen, da der på sigt ikke vil være plads til oprykning i børnehavegruppen. I disse tilfælde kan Pladsanvisningen derfor være nødt til at se bort fra en bestemt årgang på opskrivningslisten.

 

Anciennitet 

Ancienniteten tæller fra den dag, du skriver dit barn op til pasning. Jo tidligere du skriver dit barn op, jo bedre anciennitet får dit barn. Skriver du dit barn op inden for 1. levemåned får dit barn højest mulige anciennitet. I Odense Kommune er højst mulige anciennitet barnets 1 mdr. fødselsdag.

Ancienniteten styrer dit barns ventelisteplacering og dermed muligheden for at opnå dine pladsønsker.
Hvis du ændrer pladsønsker, følger dit barns anciennitet automatisk med.

 

Anvisningsdistrikt

Odense Kommune er inddelt i anvisningsdistrikter.
Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe med en plads i dit eget anvisningsdistrikt. Hvis det ikke er muligt, undersøger vi altid et alternativ i et af de andre anvisningsdistrikter, hvis du har valgt pasningsgaranti.

Du har fortrinsret til plads i dit eget anvisningsdistrikt foran familier, som ikke er bosiddende i distriktet. Søger du plads i et andet anvisningsdistrikt end dit eget, kan du blive sprunget over på ventelisten til fordel familier, som har fortrinsretten i anvisningsdistriktet.  

Se her hvilket anvisningsdistrikt du tilhører

 

Børn- og Ungeforvaltningen