Spring til indhold

Takster og betaling

Her kan du se de aktuelle takster for dagtilbudspladser og frokostordning.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pulje til indfasning af minimumsnormeringer

I 2022 modtager Odense Kommune 38,4 mio. kr. fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer.

 

 


Puljen indgår i grundlaget for forældrebetalingen i 2022 jf.

Aftale om minimumsnormeringer, som blev indgået mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet den 5. december 2020.

 

 

 

Det betyder, at taksten for en vuggestueplads og taksten for en børnehaveplads stiger pr. januar 2022.

 

 


Odense Kommune modtog ligeledes en tildeling fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021.

 

 

 

Byrådet besluttede den 14. april 2021, at en mindre andel af denne pulje skulle indregnes i grundlaget for forældrebetalingen i 2021, da takstændringen først kunne træde i kraft pr. august 2021.

  

Fuldtidspladser

 Takster kr. pr. måned
              
 Pr. januar 2022
 

Fuldtidspladser

 
 Dagpleje  2.886
 Vuggestue  3.397
 Børnehave  1.954

 

 

Priser for skolefritidsordning (SFO og Forårs SFO)

 

Frokostordning

 

Takster kr. pr. måned   Pr. januar 2022 

 Frokostordning  

 624    

 

Frokostordning findes kun i de børnehuse, hvor ordningen ikke er fravalgt.

 

Forældre på barsels- eller forældreorlov

 

 Takster kr. pr. måned  Pr. januar 2022
 

Deltidspladser 30 timer

 
 Dagpleje  2.453
 Vuggestue uden frokostordning  2.888
 Børnehave uden frokostordning  1.661

 

Forældre med skæve arbejdstider

Deltidspladser, der kombineres med fleksibel pasningsordning - Kombinationstilbud.

 

 Takster kr. pr. måned

 Pr. januar 2022

 Kombinationstilbud

 
 

Dagpleje

 
 20 timer og derunder  2.164
 30 timer og derunder  2.453
 41 timer og derunder  2.741

 Vuggestue uden frokostordning

 
 20 timer og derunder  2.548
 30 timer og derunder  2.888
 41 timer og derunder  3.227
 

Børnehave uden frokostordning

 
 20 timer og derunder  1.466
 30 timer og derunder  1.661
 41 timer og derunder  1.856

 

Lønnen til den fleksible passer fastsættes ved aftale mellem jeres familie og den fleksible passer.

 

Søskenderabat 

Har du mere end ét barn i dagtilbud, får du automatisk søskenderabat under forudsætning af, at dine børn har samme adresse, og at dagtilbudspladsen betales af den samme forælder. Du betaler altid fuld pris for den dyreste plads, på øvrige pladser gives der 50% i rabat.

Søskenderabatten omfatter børn, der er indskrevet i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, legestue, integreret børnehus og skolefritidsordning (SFO).

Har du børn i privat pasning, får du kun søskenderabat på 85% af søskenderabatten af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der ydes ikke søskenderabat til private SFO'er.

Betaling


Opkrævningen sker månedsvis og bagud i 11 måneder årligt, da juli måned er betalingsfri. Det betyder, at du i starten af juli måned modtager en regning for juni. Du modtager ikke en regning i starten af august.

Odense Kommune sender alle regninger via Digital Post, hvor du kan tilmelde dig betalingsservice. Du er selv ansvarlig for at holde øje med din Digitale Post og kontakte kommunen ved manglende modtagelse af opkrævning. Betaler du ikke regningen i tide, udsender vi en rykker med et gebyr på 250 kr.

Juli måned er betalingsfri, hvilket betyder, at der ikke sendes regninger med betalingsdato 10. august, medmindre du har tilmeldt sommerferiepasning for SFO, eller dit økonomiske fripladstilskud for maj måned bliver genberegnet.

Regulering af priser 

Priserne for dagtilbud i Odense Kommune reguleres hvert år i januar.

 

 

 

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen