Spring til indhold

Takster og betaling

Taksten på en dagtilbudsplads i Odense Kommune i 2021

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Nye takster pr. 1. august 2021

Odense Kommune har i 2021 modtaget 27 mio. kr. fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer. Byrådet har den 14. april 2021 besluttet, at en mindre andel af puljen indregnes i grundlaget for forældrebetalingen i 2021. Det betyder, at taksten for en vuggestueplads og taksten for en børnehaveplads stiger pr. august 2021.

 

Fuldtidspladser

Dagpleje kr. 2.841
Vuggestue kr. 3.234
Børnehave kr. 1.851

Frokostordning - kun i nogle børnehuse: kr. 616.

Priser for skolefritidsordning (SFO og Forårs SFO)

 

Forældre på barsels- eller forældreorlov

30 timers deltidspladser 
Dagpleje kr. 2.415
Vuggestue kr. 2.749
Børnehave kr. 1.573

 

Forældre med skæve arbejdstider

Deltidspladser, der kombineres med fleksibel pasningsordning - kombinationstilbud

Takster deltidsplads i dagpleje (en fuldtidsplads koster kr. 2.841):

• 20 timer og derunder: kr. 2.131
• 30 timer og derunder: kr. 2.415
• 41 timer og derunder: kr. 2.699

 

Takster for deltidsplads i vuggestue uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 3.234):

 

• 20 timer og derunder: kr. 2.426
• 30 timer og derunder: kr. 2.749
• 41 timer og derunder: kr. 3.072

 

Takster for deltidsplads i børnehave uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 1.851):

 

• 20 timer og derunder: kr. 1.388
• 30 timer og derunder: kr. 1.573
• 41 timer og derunder: kr. 1.758


Lønnen til den fleksible passer fastsættes ved aftale mellem jeres familie og den fleksible passer
.

 

Takster i perioden januar til juni 2021

Fuldtidspladser

Dagpleje kr. 2.841
Vuggestue kr. 3.174 
Børnehave kr. 1.815

Frokostordning - kun i nogle børnehuse: kr. 616.

 

Priser for skolefritidsordning (SFO og Forårs SFO)

 

Forældre på barsels- eller forældreorlov

30 timers deltidspladser 
Dagpleje kr. 2.415
Vuggestue kr. 2.698
Børnehave kr. 1.543

 

Forældre med skæve arbejdstider

Deltidspladser, der kombineres med fleksibel pasningsordning - kombinationstilbud

Takster deltidsplads i dagpleje (en fuldtidsplads koster kr. 2.841):

• 20 timer og derunder: kr. 2.131
• 30 timer og derunder: kr. 2.415
• 41 timer og derunder: kr. 2.699

 

Takster for deltidsplads i vuggestue uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 3.174):

 

• 20 timer og derunder: kr. 2.381
• 30 timer og derunder: kr. 2.698
• 41 timer og derunder: kr. 3.016

 

Takster for deltidsplads i børnehave uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 1.815):

 

• 20 timer og derunder: kr. 1.361
• 30 timer og derunder: kr. 1.543
• 41 timer og derunder: kr. 1.725Lønnen til den fleksible passer fastsættes ved aftale mellem jeres familie og den fleksible passer
.

Egenbetaling samt størrelsen på det kommunale tilskud afhænger af timeantallet og barnets alder.

 

Søskenderabat

Har du mere end ét barn i dagtilbud, får du automatisk søskenderabat under forudsætning af, at dine børn har samme adresse, og at dagtilbudspladsen betales af den samme forælder. Du betaler altid fuld pris for den dyreste plads, på øvrige pladser gives der 50% i rabat. 

Søskenderabatten omfatter børn, der er indskrevet i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, legestue, integreret børnehus og skolefritidsordning (SFO). 

Har du børn i privat pasning, får du kun søskenderabat på 85% af søskenderabatten af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der ydes ikke søskenderabat til private SFO'er.

Betaling

Der opkræves betaling for dagtilbud hos den forælder, der modtager børne- og ungeydelsen, uanset hvem, der har søgt dagtilbudspladsen.

Opkrævningen sker månedsvis og bagud i 11 måneder årligt, da juli måned er betalingsfri. Det betyder, at du i starten af juli måned modtager en regning for juni. Du modtager ikke en regning i starten af august. 

Odense Kommune sender alle regninger via Digital Post, hvor du kan tilmelde dig betalingsservice. Du er selv ansvarlig for at holde øje med din Digitale Post og kontakte kommunen ved manglende modtagelse af opkrævning. Betaler du ikke regningen i tide, udsender vi en rykker med et gebyr på 250 kr.

Juli måned er betalingsfri, hvilket betyder, at der ikke sendes regninger med betalingsdato 10. august, medmindre du har tilmeldt sommerferiepasning for SFO, eller dit økonomiske fripladstilskud for maj måned bliver genberegnet. 

Regulering af priser

Priserne for dagtilbud i Odense Kommune reguleres hvert år i januar.

 

Børn- og Ungeforvaltningen