Spring til indhold

Tilskud til private pasningstilbud

Her kan du se de aktuelle tilskud til private og fleksible pasningsordninger samt tilskud til drift af private institutioner.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommune modtager midler fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021 og 2022. Puljen indgår i beregningsgrundlaget for tilskud til private pasningstilbud.

 

 

 

Tilskud til forældre der benytter et privat pasningstilbud

Det er muligt at søge om tilskud til private pasningsordninger, både når dit barn passes hjemme ved en privat børnepasser, der er selvstændigt erhvervsdrivende, og når den private børnepasser er ansat af dig.

 

 

Læs mere om:

 

Private børnepassere

 Private pasningsordninger

 Hvordan du søger tilskud.

 

 

Maksimalt tilskud pr. barn pr måned

 2022

 Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder

 5.476

 Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år

3.762 

 

Det er ikke muligt at modtage tilskud til privat pasningsordning i udsatte boligområder.

Se listen over udsatte boligområder.

 

Tilskud til forældre der ansætter en fleksibel børnepasser

For at ansætte en fleksibel børnepasser skal du godkendes til et kombinationstilbud.

 

Læs mere om kombinationstilbud og fleksibel børnepasning.

 

 
 

Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned

 2022

 Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder

 
 Under 10 timer  1.369
 11 til 20 timer  2.738
 21 til 30 timer  4.107
 31 timer og derover  5.476

 Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år

 
 Under 10 timer  941
 11 til 20 timer  1.881
 21 til 30 timer  2.822
 31 timer og derover  3.762

 

 

Tilskud til drift af private institutioner

Tilskud til drift af privatinstitutioner består af et driftstilskud, et administrationstilskud og et bygningstilskud, som udbetales månedligt.

Tilskuddene er beregnet ud fra en ugentligt åbningstid på 50,15 timer i daginstitutioner i Odense Kommune. Såfremt privatinstitutionen har en lavere åbningstid end 50,15 timer om ugen, reduceres driftstilskuddet forholdsmæssigt til åbningstiden.

 

 

 Tilskud pr. barn pr. år inkl. moms

 2022
 

Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder

 
 Driftstilskud  102.323
 Administrationstilskud  3.421
 Bygningstilskud  1.283

 Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år

 
 Driftstilskud  60.199
 Administrationstilskud  2.150
  Bygningstilskud  674

Børn- og Ungeforvaltningen