Spring til indhold

Tilskud til private pasningstilbud

Her kan du se de aktuelle tilskud til private og fleksible pasningsordninger samt tilskud til drift af private institutioner.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Tilskud til forældre der benytter et privat pasningstilbud

Det er muligt at søge om tilskud til private pasningsordninger, både når dit barn passes hjemme ved en privat børnepasser, der er selvstændigt erhvervsdrivende, og når den private børnepasser er ansat af dig.

Læs mere om private børnepassere og private pasningsordninger og om, hvordan du søger tilskud.

 

Odense Kommune har i 2021 modtaget 27 mio. kr. fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer. 
Puljen indgår i beregningsgrundlaget for tilskud til private pasningstilbud og pasning af egne børn med tilbagevirkende kraft fra og med januar 2021.

 

Tilskud pr. 1. januar 2021

Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned

Fra 24 uger - 2 år og 9 mdr. 5.391 kr.
Fra 2 år og 10 mdr. - 5 år 3.645 kr.

 

Det er ikke muligt at modtage tilskud til privat pasningsordning i udsatte boligområder.

Se listen over udsatte boligområder.

 

Tilskud til forældre der ansætter en fleksibel børnepasser

For at ansætte en fleksibel børnepasser skal du godkendes til et kombinationstilbud.

 

Læs mere om kombinationstilbud og fleksibel børnepasning.

 

Tilskud pr. 1. januar 2021

Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned

 

0-2,10 år

Antal timer/kr.:
31 timer og opefter: 5.391
21 til 30 timer: 4.043
11 til 20 timer: 2.696
Under 10 timer:1.348

2,10 til 5 år

Antal timer/kr.:
31 timer og opefter: 3.645
21 til 30 timer: 2.734
11 til 20 timer: 1.822
Under 10 timer: 911

 

 

Tilskud til drift af private institutioner

Når du driver en privat institution med en åbningstid på 50,15 timer, modtager du et tilskud fra kommunen.

Odense Kommune har i 2021 modtaget 27 mio. kr. fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer. 
Puljen indgår i beregningsgrundlaget for tilskud til privatinstitutioner med tilbagevirkende kraft fra og med januar 2021. 

 

 

Tilskud pr. 1. januar 2021

Tilskud pr. barn pr. år inkl. moms

 

Drift

1/2 - 2 år og 9 mdr. 99.819 kr. 
2 år og 10 mdr. - 5 år 58.319 kr.

 

Administration

1/2 - 2 år og 9 mdr. 3.344 kr. 
2 år og 10 mdr. - 5 år 2.070 kr.

 

Bygningstilskud

1/2 - 2 år og 9 mdr. 1.265 kr. 
2 år og 10 mdr. - 5 år 665 kr.

Børn- og Ungeforvaltningen