Spring til indhold

Tilskud til private pasningstilbud

Her kan du se de aktuelle tilskud til private og fleksible pasningsordninger samt tilskud til drift af private institutioner.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Minimumsnormeringer

Der er indført minimumsnormeringer i daginstitutioner fra og med 2024.
Budgettet for kommunens dagpleje og daginstitutioner danner baggrund for tilskud til private pasningstilbud.

Private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn

I forlængelse af lovgivningen om minimumsnormeringer i daginstitutioner, er der indført en lovændring for tilskudsprocenten for private pasningsordninger.
Lovændringen vedrører de tilskud, der beregnes på baggrund af budgettet for kommunens daginstitutioner.

I Odense Kommune betyder det, at tilskuddet til de ældste børn (Børn fra 2 år og 10 måneder) i private pasningsordninger er ændret fra 75 procent til 71 procent fra og med 2024.

Tilskud til pasning af egne børn følger tilskudsberegningen for private pasningsordninger i Odense Kommune.

 

 

Tilskud til forældre der benytter et privat pasningstilbud

Det er muligt at søge om tilskud til private pasningsordninger, både når dit barn passes hjemme ved en privat børnepasser, der er selvstændigt erhvervsdrivende, og når den private børnepasser er ansat af dig.

 

 

Læs mere om:

 

Private børnepassere

 Private pasningsordninger

 

 

Maksimalt tilskud pr. barn pr måned

2023

2024

 Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder

5.669 6.039

 Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år

3.921 4.014

 

Det er ikke muligt at modtage tilskud til privat pasningsordning i udsatte boligområder.

Se listen over udsatte boligområder.

 

Tilskud til forældre der ansætter en fleksibel børnepasser

For at ansætte en fleksibel børnepasser skal du godkendes til et kombinationstilbud.

 

Læs mere om kombinationstilbud og fleksibel børnepasning.

 

 
 Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned

2023

2024

Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder

   
Under 10 timer  1.417 1.510
11 til 20 timer  2.835 3.020
21 til 30 timer  4.252 4.529
31 timer og derover  5.669 6.039

Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år

   
Under 10 timer  980 1.003
11 til 20 timer  1.961 2.007
21 til 30 timer  2.941 3.010
31 timer og derover  3.921 4.014

 

 

Tilskud til drift af private institutioner

Tilskud til drift af privatinstitutioner består af et driftstilskud, et administrationstilskud og et bygningstilskud, som udbetales månedligt.

Tilskuddene er beregnet ud fra en ugentligt åbningstid på 50,15 timer i daginstitutioner i Odense Kommune. Såfremt privatinstitutionen har en lavere åbningstid end 50,15 timer om ugen, reduceres driftstilskuddet forholdsmæssigt til åbningstiden.

 

 

Tilskud pr. barn pr. år inkl. moms

2023 2024

Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder

   
Driftstilskud 107.329 110.925
Administrationstilskud 3.590 3.725
Bygningstilskud 1.370 1.389

Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år

   
Driftstilskud 62.744 67.836
Administrationstilskud 2.224 2.447
Bygningstilskud 739 703

Børn- og Ungeforvaltningen