Spring til indhold

Tilskud til private pasningstilbud

Her kan du se de aktuelle tilskud til private og fleksible pasningsordninger samt tilskud til drift af private institutioner.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommune modtager midler fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2022 og 2023. Puljen indgår i beregningsgrundlaget for tilskud til private pasningstilbud.

 

 

 

Tilskud til forældre der benytter et privat pasningstilbud

Det er muligt at søge om tilskud til private pasningsordninger, både når dit barn passes hjemme ved en privat børnepasser, der er selvstændigt erhvervsdrivende, og når den private børnepasser er ansat af dig.

 

 

Læs mere om:

 

Private børnepassere

 Private pasningsordninger

 

 

Maksimalt tilskud pr. barn pr måned

 2022  2023

 Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder

 5.476  5.669

 Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år

3.762   3.921

 

Det er ikke muligt at modtage tilskud til privat pasningsordning i udsatte boligområder.

Se listen over udsatte boligområder.

 

Tilskud til forældre der ansætter en fleksibel børnepasser

For at ansætte en fleksibel børnepasser skal du godkendes til et kombinationstilbud.

 

Læs mere om kombinationstilbud og fleksibel børnepasning.

 

 
 

Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned

 2022  2023

 Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder

   
 Under 10 timer  1.369  1.417
 11 til 20 timer  2.738  2.835
 21 til 30 timer  4.107  4.252
 31 timer og derover  5.476  5.669

 Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år

   
 Under 10 timer  941  980
 11 til 20 timer  1.881  1.961
 21 til 30 timer  2.822  2.941
 31 timer og derover  3.762  3.921

 

 

Tilskud til drift af private institutioner

Tilskud til drift af privatinstitutioner består af et driftstilskud, et administrationstilskud og et bygningstilskud, som udbetales månedligt.

Tilskuddene er beregnet ud fra en ugentligt åbningstid på 50,15 timer i daginstitutioner i Odense Kommune. Såfremt privatinstitutionen har en lavere åbningstid end 50,15 timer om ugen, reduceres driftstilskuddet forholdsmæssigt til åbningstiden.

 

 

 Tilskud pr. barn pr. år inkl. moms

 2022  2023
 

Børn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder

   
 Driftstilskud  102.323  107.329
 Administrationstilskud  3.421  3.590
 Bygningstilskud  1.283  1.370

 Børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år

   
 Driftstilskud  60.199  62.744
 Administrationstilskud  2.150  2.224
  Bygningstilskud  674  739

Børn- og Ungeforvaltningen