Spring til indhold

Ansøg om tilskud til privat børnepasning

Du kan i denne selvbetjeningsløsning ansøge om tilskud til privat børnepasning.

Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale- eller selvejende dagtilbud. 

Aftalen skal godkendes af kommunen, før der kan udbetales tilskud. For at vi kan udbetale tilskuddet for den første måned til tiden, skal vi have ansøgningen senest en måned før, at barnet starter hos den private passer.

Du skal være opmærksom på, at der ikke kan ydes tilskud til privat pasning, så længe en af forældrene afholder barsel til barnet. Der er dog enkelte undtagelse herfor.

Tilskuddet udregnes efter den løn eller det vederlag, der er aftalt med pasningspersonen. Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn inden for en bestemt aldersgruppe indtil skolestart, læs mere om hvor meget du kan få i tilskud. Herudover kan der ydes eksempelvis søskendetilskud.

Beløbet er skattefrit for dig/jer, men skattepligtigt for den pasningsperson, der modtager beløbet.

Ansøgningen erstatter ikke en egentlig ansættelseskontrakt/aftale om privat børnepasning.

Tilskuddet til privat børnepasning er 75 %  af udgiften, dog med et maximalt beløb afhængig af antallet af pasningstimer og barnets alder.

Lønnen aftales mellem forældre og børnepasser

Den aftalte bruttoløn påføres pasningsaftalen. Det er vigtigt, at børnepasseren skriver under på lønkvitteringer hver måned. Disse lønkvitteringer skal forældre og børnepasseren gemme en kopi af hver til senere brug for dokumentation til fagforeningen, skat mm.

Børn- og Ungeforvaltningen