Spring til indhold

Orlov fra dagtilbud

Dit barn kan få orlov fra sit dagtilbud i en tidsbegrænset periode.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Orlovsperioden skal være tidsbegrænset og minimum 8 uger. Efter endt orlov er du garanteret en plads i det samme børnehus. Går dit barn i dagpleje, er du garanteret en plads i dit eget anvisningsdistrikt, men ikke nødvendigvis ved samme dagplejer. 

 

Sådan søger du orlov

Orlovsbeviset udstedes og administreres af Dagplejeadministrationen eller daglig pædagogisk leder i dit barns børnehus. Du skal derfor tage kontakt direkte til dit barns dagtilbud, når du ønsker at søge om orlov.

Et dagtilbud er ikke forpligtet til at bevilge dit barn orlov. Et børnehus kan udstede orlovsbeviser til højst 5% af de indskrevne børn. Det betyder, at et børnehus med 60 børn, kan udstede 3 orlovsbeviser i samme periode.

 

Rammer for orlov

Når dit barn holder orlov fra sin plads, betragtes det som passivt indmeldt, og du betaler ikke takst i perioden.

- Orlovsperioden påbegyndes med mindst 1 måneds varsel fra den 1. eller den 15. i måneden 
- Orlovsperioden skal have en varighed på mindst 8 uger 
- Dit barn skal have været indskrevet i dagtilbuddet i mindst 1 måned, før du kan søge orlov 
- Dit barn kan hverken optages i eller modtage tilskud til andre pasningstyper i orlovsperioden 
- Du kan ændre i slutdatoen på orlovsperioden med 1 måneds varsel*.

*Der kan søges om dispensation, så barnet kan starte med en dags varsel, hvis du er ledig og kan dokumentere at skulle starte arbejde med øjeblikkeligt varsel.
Orlovsgarantien ophører automatisk fra det tidspunkt, hvor barnets alder når den øvre grænse for dagtilbuddets optagelse af børn.

 

Børn- og Ungeforvaltningen