Spring til indhold

Pasning udenfor kommunen

Når du bor i Odense Kommune, er det os der opkræver betaling for pasning.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når du er tilflytter til Odense og vil bevare dit barns gamle plads, skal du kontakte Forældrebetalingen i Odense for at høre om din takst.

Som bosat i Odense, må dit barn gerne gå i dagtilbud i en anden kommune, hvis denne kommune accepterer det.

 

Læs mere på ventelistelukning.dk.

 

I Odense må du gerne beholde dit barns nuværende plads, selvom I flytter til en anden kommune.

 

Betaling for dagtilbud i en anden kommune

Når du betaler for dit barns dagtilbud, vil du modtage opkrævning for betaling fra barnets bopælskommune. Dvs. den kommune dit barn bor i.
Hvis du ønsker at søge om fripladstilskud, skal du også gøre det i bopælskommunen.

 

Din takst når dit barn er i dagtilbud i en anden kommune

En plads i et dagtilbud koster en ”bruttodriftsudgift” hvoraf forældre betaler 25 %, og Odense Kommune giver et tilskud på 75 % af udgiften. Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen.

For et barn i børnehavealderen (2 år og 10 måneder til skolestart) er bruttodriftsudgiften fastsat.
Dagtilbudspladser for børn i dagpleje- og vuggestuealderen (26 uger til 2 år og 9 måneder) har en forskellig bruttodriftsudgift afhængigt af, hvilken dagtilbudsform de går i. Derfor udregnes Odense Kommunes 75 % tilskud ud fra et gennemsnit af dagtilbuddenes bruttodriftsudgift. 

 

Hvis dit barn er i dagtilbud i en kommune, hvor bruttodriftsudgiften er højere, end den er i Odense Kommune, vil din egenbetaling blive tilsvarende højere, fordi Odense Kommunes andel ikke kan overstige 75 % af bruttodriftsudgiften i Odense.
Hvis dit barn er i dagtilbud i en kommune, hvor bruttodriftsudgiften er lavere, end den er i Odense Kommune, betaler du som forælder 25 % af denne kommunes bruttodriftsudgift, og Odense Kommune betaler således 75 % af denne kommunes bruttodriftsudgift. 

 

Økonomisk friplads til et dagtilbud udenfor Odense kommune

Du kan søge om økonomisk friplads til et dagtilbud uden for Odense Kommune. Men vær opmærksom på, at der kun gives friplads i forhold til den egenbetaling, der er i Odense Kommune.

 

Børn- og Ungeforvaltningen