Spring til indhold

Udmeldelse af obligatorisk læringstilbud

Ønsker du, at udmelde dit barn af et obligatorisk læringstilbud?

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Hvis du bor i et udsat boligområde*, og dit barn går i et obligatorisk læringstilbud, kan du udmelde barnet på følgende tre måder. 

1. Konverter barnets obligatoriske læringstilbud til en almen plads i det børnehus, barnet er indskrevet i. 
Det obligatoriske læringstilbud ophører dagen efter, du har givet besked til Pladsanvisningen. Barnet starter dermed i et alment tilbud. Det almene tilbud har ikke et forældreforløb tilknyttet, der er ikke mødepligt, og pladsen kan benyttes efter jeres families behov indenfor den fulde åbningstid.

2. Meddel kommunen at du passer barnet selv.
Det obligatoriske læringstilbud ophører dagen efter, der er givet besked til via selvbetjeningsfunktionen. 
Det er kun dig eller barnets anden forælder, der må passe barnet. Der stilles krav til jeres sproglige niveau i dansk og til barnets læring og udvikling, derfor vil kommunen føre tilsyn med hjemmepasningen.

3. Indskriv barnet til en almen plads i et andet dagtilbud.
Det obligatoriske læringstilbud ophører når barnet starter på en almen plads i et andet dagtilbud. Du kan til enhver tid skrive barnet op på venteliste til en almen plads i et kommunalt børnehus, en dagpleje eller en privat institution. Det gør du ved Pladsanvisningen eller direkte ved den private institution.

Automatisk udmeldelse
Ved følgende scenarier bliver dit barn automatisk udmeldt fra det obligatoriske læringstilbud. Udmeldelsen sker ved den første 15. eller 30/31. i måneden.
- Når barnet sprogvurderes i 3-års alderen. 
- Hvis barnet flytter ud af det udsatte boligområde*.
 
* jf. Transport-, Bolig- og Bygningsministeriets liste over udsatte boligområder, der udgives 1. december hvert år.

Børn- og Ungeforvaltningen