Spring til indhold

Pladsskifte

Ønsker du at flytte dit barn til et andet dagtilbud?

Hvis du ønsker at flytte dit barn til et andet aldersvarende dagtilbud eller en anden dagtilbudstype, skal du lave en ny opskrivning via den digitale pladsanvisning
Børn der er i et alderssvarende dagtilbud, er ikke sikret andet dagtilbud i kommunen, selvom de har ansøgt om pladsskifte.

 

Hvis du ønsker pladsskifte fra en kommunal til et privat dagtilbud eller omvendt, skal du være opmærksom på, at Odense Kommune i følge dagtilbudsloven kun kan give driftstilskud til èn dagtilbudsplads. Overholdes opsigelsesvarslet ikke ved pladsskifte, kan dette medføre en ekstra udgift for dig som forældre.

 

 

Pladsskifte for børn med særlige behov

 

Nogle gange vurderer kommunen, at barnets dagtilbud ikke kan tilbyde barnet den nødvendige støtte. Det kan føre til, at barnet tilbydes plads i et andet dagtilbud med andre ressourcer eller i et specialtilbud. Barnets forældre vil blive inddraget og orienteret gennem hele forløbet fra vurdering til der træffes afgørelse.

Forældre kan ikke modsætte sig, at kommunen flytter barnet, da forældrene ikke har krav på en plads i et bestemt dagtilbud. Når der er truffet afgørelse om en flytning, vil vi varsle forældrene i så god tid, at der er mulighed for at benytte sig af udmeldelsesfristen, hvis det nye dagtilbud er uønsket.

 

Når du flytter fra Odense Kommune 

Når du flytter til en anden kommune, har du mulighed for at beholde dit barns plads i et dagtilbud.

Udfyld en ansøgning om bevarelse af pladsen på den digitale Pladsanvisning

Hvis dit barn går i vuggestue eller dagpleje, kan det derfor beholde pladsen til, barnet fylder 2 år og 10 måneder. Hvis dit barn går i børnehave, kan det beholde pladsen til 28. februar, det år barnet skal starte i skole.

Børn- og Ungeforvaltningen