Spring til indhold

Bevar dagtilbud ved flytning

Her kan du ansøge om at bevare dit barns plads i daginstitutionen, hvis du flytter til en anden kommune.

Flytter du fra Odense Kommune

Hvis du flytter fra Odense Kommune og ønsker, at dit barn skal bevare sin plads i kommunen, skal  du udfylde en ansøgning om bevarelse af plads i daginstitution/dagpleje ved flytning fra Odense Kommune.

Du kan kun beholde pladsen til slutningen af den periode, hvor barnet normalt skulle skifte plads. For børn, der går i vuggestue eller dagpleje, kan pladsen beholdes, indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Hvis barnet for eksempel fylder 2 år og 10 måneder den 14. maj, vil pladsen ophøre den 30. april. Hvis barnet går i børnehave eller i et aldersintegreret børnehus, ophører pladsen den 28/2 i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Børn- og Ungeforvaltningen