Spring til indhold

Socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads

Der er mulighed for at søge om socialpædagogisk og/eller behandlingsmæssig friplads, hvis dit barn har særlige vanskeligheder f.eks. socialt og/eller behandlingsmæssigt.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Søg socialpædagogisk friplads

Du kan søge socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

 

Når du søger om økonomisk friplads, skriver du i bemærkningsfeltet, at du også søger om socialpædagogisk friplads. Forældrebetalingen sørger for, at din ansøgning videresendes til sagsbehandling i Børn og Familierådgivningen.

 

Børn og Familierådgivningen vil anmode dig om oplysninger om din økonomiske situation – dvs. oplysninger om dine indtægter, udgifter og formue. Desuden vil du blive anmodet om accept til, at der indhentes oplysninger om dit barns socialpædagogiske behov fra f.eks. dit barns dagtilbud og/eller SFO.

 

Afgørelsen om socialpædagogisk fripladstilskud vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering af hhv. din økonomiske situation samt barnets særlige socialpædagogiske behov.

 

Har du spørgsmål til socialpædagogisk friplads, kan du rette henvendelse til Børn og Familierådgivningen.

 

Søg behandlingsmæssig friplads

Du kan søge om tilskud til behandlingsmæssig friplads i dagtilbud og/eller SFO, hvis dit barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt at dit barn skal bruge tilbuddet af behandlingsmæssige grunde. Der må ikke alene være tale om almindelig pasning og pleje i tilbuddet.


Når du søger om økonomisk friplads, skriver du i bemærkningsfeltet, at du også søger om behandlingsmæssig friplads. Forældrebetalingen sørger for, at din ansøgning videresendes til sagsbehandling i Børn og Familierådgivningen.


Børn og Familierådgivningen vil anmode dig om accept til indhentelse af bl.a. lægelige oplysninger. Afgørelsen om behandlingsmæssig fripladstilskud vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering af dit barns behandlingsmæssige behov.


Har du spørgsmål til behandlingsmæssig friplads, kan du rette henvendelse til Børn og Familierådgivningen.

Børn- og Ungeforvaltningen