Spring til indhold

Skorstensbyggeri

Opførelse af skorsten på enfamiliehus eller rækkehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Opførelse af en skorsten til et fritliggende enfamiliehus eller rækkehus kræver ikke tilladelse så længe, at afstanden til skel er mere end 2,5 meter. 

Hvis skorstenen placeres tættere på skel end 2,5 meter skal der søges om tilladelse hos Byggesag.
 

Skorstenen skal opføres, så den er en meter over tagryggen for at undgå røggener til omgivelserne. 

Det er altid en god ide at kontakte din skorstensfejer inden du bygger din skorsten eller inden du opsætter for et eksempel en brændeovn. Læs mere om skorstensfejning og find din skorstensfejer

Du kan også læse mere om god brændefyring og eventuelle røggener.

 
By- og Kulturforvaltningen