Spring til indhold

Skilte og facader

Du skal søge om skiltning og facadeændringer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Både skiltning og facadeændringer skal som hovedregel godkendes af Byggesag. Der er forskellige regler afhængigt af, i hvilket område, og i hvilken boligtype du bor.

 

Skilte og facader på enfamiliehuse

  • Du skal undersøge, om der er lokalplan for området og følge bestemmelserne i den - der er skilte og facadelokalplan for Odense bymidte
  • Du skal se de tinglyste servitutter - der kan være bestemmelser om, hvordan skilte og facader må se ud 
  • Hvis der ikke er bestemmelser om facaden i lokalplan eller i tinglyste servitutter, kan facadeændringer ske uden godkendelse af Byggesag
  • Facade-ændringer, der medfører udvidelse af arealet, kræver byggetilladelse
  • Skiltning skal godkendes af Byggesag

By- og Kulturforvaltningen