Spring til indhold

Skilte og facader

Du skal søge om skiltning og facadeændringer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 24 62

Byggesag

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10-12
Torsdag 10-12

.

Du kan træffe en medarbejder i Byggesag ved at lave en forudgående aftale.

Både skiltning og facadeændringer skal som hovedregel godkendes af Byggesag. Der er forskellige regler afhængigt af, i hvilket område og i hvilken boligtype du bor.

 

Skilte og facader på enfamiliehuse

  • Du skal undersøge, om der er lokalplan for området og følge bestemmelserne i den
  • Du skal se de tinglyste servitutter - der kan være bestemmelser om, hvordan skilte og facader må se ud 
  • Hvis der ikke er bestemmelser om facaden i lokalplan eller i tinglyste servitutter, kan facadeændringer ske uden godkendelse af Byggesag
  • Facade-ændringer, der medfører udvidelse af arealet, kræver byggetilladelse
  • Skiltning skal godkendes af Byggesag

By- og Kulturforvaltningen