Spring til indhold

Solceller

Vil du have solceller på dit tag?
Så er der lidt du skal undersøge, før du går i gang med arbejdet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 24 62

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 10.00 - 12.00

 

Hvis du bor i et enfamilieshus eller et rækkehus, skal du ikke søge om byggetilladelse, hvis solcellerne skal ligge plant på taget uden stativ, men du skal undersøge følgende: 
  • Er din ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, der siger noget om solceller eller om tagets udseende?
  • Er der tinglyst servitut, som siger noget om solceller eller om tagets udseende?
  • Er din ejendom udpeget som bevaringsværdig i kategori 4 eller lavere?
  • Skal solcellerne stå på jorden eller på et stativ på taget? 

Hvis du kan svare ja til et af ovennævnte punker, så skal du søge om byggetilladelse eller dispensation. 

Du bør også overveje placeringen af solcellerne. Det vil være en god idé at orientere de naboer, der kan være berørt af genskin fra anlægget. Eventuelt genskin fra anlægget må ikke være til gene for omgivelserne.

Du skal ikke have registreret solcelle-anlægget i BBR (Bygnings- og Boligregisteret).


Ønsker du at få solceller på en ejendom med flere boliger eller på en erhvevsejendom, skal du altid søge om byggetilladelse, og der vil altid blive stillet krav om skiltning, jvf. regler fra Odense Brandvæsen.


Opdateret 17-09-2018

By- og Kulturforvaltningen