Spring til indhold

Solceller

Vil du have solceller på dit tag? Så er der lidt du skal undersøge, før du går i gang med arbejdet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Solceller ved et enfamiliehus eller rækkehus

Hvis du bor i et enfamiliehus eller et rækkehus, skal du ikke søge om byggetilladelse, hvis solcellerne skal ligge plant på taget uden stativ, men du skal undersøge følgende: 

  • Er din ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, der siger noget om solceller eller om tagets udseende?
  • Er der tinglyst servitut, som siger noget om solceller eller om tagets udseende?
  • Er din ejendom udpeget som bevaringsværdig i kategori 4 eller lavere?

Hvis du kan svare ja til et af ovennævnte punkter, så skal du søge om byggetilladelse eller dispensation. 

Du bør også overveje placeringen af solcellerne. Det vil være en god idé at orientere de naboer, der kan være berørt af genskin fra anlægget. Eventuelt genskin fra anlægget må ikke være til gene for omgivelserne.

Du skal have registreret solcelle-anlægget i BBR (Bygnings- og Boligregisteret).

By- og Kulturforvaltningen