Spring til indhold

Gebyr og inddrivelsesrente

Pris på rykkergebyr til Odense Kommune

Rykkergebyr  

Har du ikke betalt din regning til tiden, vil der blive sendt en rykker med rykkergebyr.

  • Kommunale krav, som er tillagt udpantningsret, følger den kommunale rente- og gebyrlov. Gebyret udgør 250 kr.
  • Kommunale krav, som ikke er tillagt udpantningsret, følger renteloven. Gebyret udgør 100 kr. 

 

Inddrivelsesrenter

Hvis du ikke betaler din restance, og Odense Kommune derfor må oversende restancen til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, skal du være opmærksom på, at Gældsstyrelsen beregner inddrivelsesrenter og yderligere gebyr.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen