Spring til indhold

Samvær med børn §83

Hjælp til samvær med børn

Du kan søge om hjælp til udgifter ved samvær med dine egne børn under 18 år, som du ikke bor sammen med.

Du skal kunne dokumentere din ret til samvær enten ved en samværsresolution eller anden dokumentation for aftale om samvær med den forælder, dine børn bor hos.

Bor barnet/børnene hos dig, kan du søge om enkeltydelse til barnets/børnenes transport i forbindelse med samvær med den forælder, barnet/børnene ikke bor hos.

Du kan også søge om hjælp til samværsudgifter med et bortadopteret barn/børn, hvis du har fået fastsat samvær med barnet/børnene.

Du kan søge om hjælp til rimelige udgifter ved samværet, som vil kunne betales af en almindelig lønindtægt. Det kan f.eks. være udgifter til mad, transport eller en aktivitet.

Du kan ikke få enkeltydelse til samvær med barn/børn anbragt uden for hjemmet.

Herunder kan du læse mere om, hvem der kan søge ydelsen. Du kan også læse om dokumentationskrav og hvordan du indsender dokumentation, som du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Hvem kan søge:

Du kan søge om hjælp til samværsudgifter, hvis:

  • Barnet/børnene er under 18
  • Du ikke bor sammen med barnet/børnene
  • Du har ret til samvær med barnet/børnene
  • De udgifter du søger om, er rimelige i forhold til det aftalte samvær, børnenes forhold og hvad der vil kunne betales af en normal lønindtægt
  • Udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning
  • Du ikke selv kan betale, hverken via indtægt, opsparing eller formue
 

Læs mere om dokumentationen og kravene til dokumentation her

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Når kommunen vurderer, om du er berettiget til en enkeltydelse, ser vi blandt andet på din og din eventuelle ægtefælles økonomiske situation. Vi ser på, hvor meget du har til rådighed, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, el, varme, indboforsikring og lignende. Det bliver også kaldt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet skal bruges til de udgifter, du selv har indflydelse på. Det er f.eks. mad, tøj, dagligvarer, fritidsaktiviteter, gaver, opsparing, streamingtjenester, afdrag på gæld, telefonsamtaler, toiletartikler og nyanskaffelser.

Vi vurderer altid dine samlede forhold konkret og individuelt. Er du gift, indgår din ægtefælles økonomi i vores vurdering. Bor du sammen med andre voksne, tager vi udgangspunkt i, at I deler de faste udgifter ligeligt.

Sagsbehandlingstid:

Sagsbehandlingstiden kan være op til 6 uger.

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen