Spring til indhold

Særlig dokumentation §82

Yderligere krav til dokumentation for §82

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

For ansøgninger om hjælp til sygebehandling skal du dokumentere:

 • Dit behandlingsbehov, vurderet af læge, tandlæge, optiker eller tilsvarende
 • Udspecificeret behandlingsoverslag fra relevant behandler

Hjælp til briller 

 • Udgifter, indtægter og formue (læs mere i dokumentation for udgifter, indtægter og formue her på siden)
 • Medlemskab af Sygeforsikring Danmark, med oplysninger om anciennitet og gruppe
 • Specialblanket fra optiker med priskoder, og ansøgers underskrift. En brillerecept er ikke gyldig dokumentation.

Hjælp til medicinudgifter

 • Udgifter, indtægter og formue (læs mere i dokumentation for udgifter, indtægter og formue her på siden)
 • Medlemskab af Sygeforsikring Danmark, med oplysninger om anciennitet og gruppe
 • Oversigt over medicinen, med navn på præparat, styrke og doser. Det kan f.eks. være en elektronisk receptoversigt, medicinliste, ordinationsliste eller en almindelig recept. Ekspeditionslister eller kvitteringer fra apoteket er ikke gyldig dokumentation.
 • Find dokumentationen på apoteket eller på sundhed.dk

Hjælp til sygebehandling 

 • Udgifter, indtægter og formue (læs mere i dokumentation for udgifter, indtægter og formue her på siden)
 • Medlemskab af Sygeforsikring Danmark, med oplysninger om anciennitet og gruppe
 • Henvisning med beskrivelse af behandlingsbehov fra din læge. Du kan finde dine henvisninger på sundhed.dk her
 • Behandlingsoverslag fra behandler, med udspecificerede priser
 • Ved fodterapi skal den årlige fodstatus dokumenteres

Hjælp til tandbehandling 

 • Udgifter, indtægter og formue (læs mere i dokumentation for udgifter, indtægter og formue her på siden)
 • Medlemskab af Sygeforsikring Danmark, med oplysninger om anciennitet og gruppe
 • Udspecificeret behandlingsoverslag med priser fra tandlægen

  Hvis du modtager en ydelse svarende til niveauet for kontanthjælp, kan du søge om tilskud til tandpleje. Tilskuddet gives med en årlig egenbetaling på 600 kr. Størrelsen af tilskuddet, og derfor hvor meget du selv skal betale, afhænger af din alder. Ansøgningen har lempede dokumentationskrav, men er for en afgrænset personkreds

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen