Spring til indhold

Særlig dokumentation §81

Yderligere krav til dokumentation for §81

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

For ansøgninger om hjælp til enkeltydelser skal du dokumentere:

  • Behovet for udgiften – du vil blive bedt om en beskrivelse og du skal vedhæfte relevante bilag
  • Ved hjælp i forbindelse med tyveri: politianmeldelse
  • Ved hjælp til husleje-, el- eller gas-restancer: alle relevante bilag, f.eks. breve fra udlejer el- eller gasselskab om restancen
  • Ved forsørgelse og øvrige udgifter: alle relevante dokumenter

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen