Søg tilskud til kulturarrangementer

Her kan du læse om, hvordan du kan søge tilskud fra Odense Kommunes kulturpulje til offentlige kunst- og kulturarrangementer i Odense.

Kontaktinformation

24 63 75 23

Kulturkontakten

Kulturmaskinen, Farvergården 7
5000 Odense C Mail: stoettetilkulturen@odense.dk

Åbningstider for personlig henvendelse

Torsdage 14:00 - 17:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - torsdag 9.30 - 15.00
Fredag 9:30 - 12:00

Digital post

Kulturpuljen

Ønsker du at afholde et vildt kulturevent, en udfordrende danseperformance, en kantet kunstoplevelse, et hårdtslående teaterstykke eller et eksperimenterende crossover-event, så har du mulighed for at søge tilskud fra Odense Kommunes Kulturpulje.

 

Søg et mindre tilskud til kultur

Du kan ansøge om tilskud under 25.000 kr. til at skabe offentlige kulturoplevelser i Odense ved at møde op i Kulturkontaktens åbningstid og pitche din idé mundtligt eller sende din ansøgning skriftligt eller visuelt i lige præcis det format, du ønsker.

 

Frist: Ansøgninger behandles hver torsdag (uden for industriferien), og du får derefter svar inden for 7 dage.

 

Søg et større tilskud til kultur

Du kan én gang årligt ansøge om tilskud over 25.000 kr. til at skabe større offentlige kulturoplevelser i Odense, der skal løbe af stablen i det efterfølgende år.

 

Frist: 15. september (til det efterfølgende kalenderår). Du kan forvente svar i december samme år.

Fakta om Kulturpuljen

Kulturpuljen har til formål at yde tilskud til offentlige, kulturelle arrangementer for borgerne i Odense samt byens gæster. Odense Kommune kan maksimalt uddele knap 2 mio. kroner om året fra Kulturpuljen.

 

Hvem kan søge?

Institutioner, foreninger og grupper af personer såvel som enkeltpersoner kan søge om tilskud. Institutioner, der allerede modtager offentlige tilskud, skal redegøre for, hvordan aktiviteten rækker udover den ordinære drift.

 

Hvad kan der søges tilskud til?

Kulturaktiviteten skal som udgangspunkt foregå inden for Odense Kommunes grænser, og der skal være offentlig adgang. Der kan enten være gratis adgang eller opkræves entré.

 

Det er inden for puljens formål at understøtte både unikke projekter og årligt tilbagevendende begivenheder.

 

Der gives ikke støtte til:

 • aktiviteter, der er gennemført inden fremsendelse af ansøgningen
 • studierejser og ophold
 • udgivelser af bøger, kataloger, app's, hjemmesider og lignende
 • indspilning af plader, cd'er, videofilm, 3D-animation og lignende
 • undervisnings-, møde- og foredragsvirksomhed
 • drifts- og etableringsudgifter
 • aktiviteter, der er omfattet af drifts-, aktivitets- eller operatøraftale mellem sted/arrangør og Odense Kommune
 • aktiviteter, der normalt kan henføres til en kommunal forvaltning
 • egentlige kommercielle aktiviteter
 • religiøse eller politiske arrangementer
 • musikformål (se i stedet "Søg tilskud til musikarrangementer")

Det falder således inden for puljens formål at støtte fx markedsføring af arrangementet, lejeudgifter til lokale eller areal og ansøgers eget honorar.

 

Er du i tvivl om din aktivitet falder inden for kulturpuljens formål, så er du velkommen til at spørge på mail stoettetilkulturen@odense.dk eller møde personligt op i Kulturkontaktens åbningstid.

 

Hvad lægges der vægt på?

Ved prioriteringen af kulturpuljens midler vil der blive lagt vægt på:

 • I hvilken grad projektet understøtter Odense Kommunes kulturpolitik, herunder Kulturpolitikkens fire indsatsområder:
  • Synlighed
  • Udvikling i samarbejde
  • Urban stemning
  • #VildOdense
 • I hvilken grad ansøger kan påvise medfinansiering ved fx entréindtægter, samarbejdspartnere, sponsorater og tilskud fra andre puljer og fonde.
 • I hvilken grad ansøger kan sandsynliggøre, at projektet er realiserbart
 • I hvilken grad kulturoplevelsen vurderes at være attraktiv og tilgængelig for det odenseanske publikum.
 • At der ved tilbagevendende arrangementer sker udvikling og fornyelse af arrangementet fra år til år.

Der er ingen garanti for, at der kan opnås støtte fra Odense Kommunes puljer - hverken et eller flere år i træk.


Nyttige links:

Opdateret 17-11-2017

By- og Kulturforvaltningen