Spring til indhold

Vores værdier

Som samarbejdspartnere i Ensomhedscharter Odense er vi fælles
om tre vigtige værdier. Det er værdier, der både kendetegner vores
individuelle og fælles arbejde mod ensomhed, og som forbinder os i
bestræbelserne på at gøre Odense til en ensomhedsfri by.  

1. Vi skaber Anledninger til at mødes.

2. Vi byder velkommen med hjertet.

3. Vi holder fast i hinanden.

Ældre- og Handicapforvaltningen