Spring til indhold

Sundhedspolitik

Visionen for Odense Kommunes sundhedspolitik er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen. Med sundhedspolitikken ønsker Odense Kommune at sætte større fokus på sundhed.

 

Når vi arbejder med sundhed i Odense, så gør vi det ikke alene. Vi gør det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed. Sådan lyder det i Odenses nye sundhedspolitik ”Sund Sammen”.

Samarbejdet omkring Odense-borgernes sundhed gælder i alle sammenhænge, hvor borgerne møder kommunen, og i forhold til fx erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, regionen og staten. Vi understøtter desuden initiativer, hvor borgerne er sammen om at skabe sunde rammer.

Odense Kommune ønsker med sundhedspolitikken at sætte et stadig større fokus på sundhed. Det gør vi af flere årsager:

 

  • Den enkelte har ansvar for sin egen sundhed, men som kommune har vi en forpligtigelse til at understøtte rammerne for en sund livsstil.
  • De, der ikke er i stand til selv at tage ansvar for egen sundhed, skal vi samarbejde med, så de får mulighed for at klare sig bedst muligt i hverdagen.
  • Vi har slet ikke råd til at lade være med at sætte fokus på sundhed. De offentlige udgifter til sundhedsvæsenet stiger år for år. Det gælder også for kommunen.

Det skal være let og naturligt at leve sundt sammen


Visionen for Odense Kommunes nye sundhedspolitik er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen. Der er formuleret seks politiske mål, som skal føre visionen ud i livet:

  • Arbejdsstyrken skal være sundere.
  • Den mentale sundhed skal styrkes.
  • Større lighed i sundhed.
  • En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom.
  • Byens rum skal fremme det sunde valg.
  • Det nemme valg er det sunde valg.

Se hele Odense Kommunes sundhedspolitik "Sund Sammen"

Ældre- og Handicapforvaltningen