Spring til indhold

Civilsamfundsstrategi

Odense vil være en kommune, der møder frivillige, foreninger og aktive borgere der, hvor de er og som skaber vilkår, der gør det nemt at være frivillig. Initiativ og lyst til at tage ansvar for og deltage aktivt i fællesskaber skal fastholdes og styrkes. .

Civilsamfundsstrategien er Odense Kommunes bud på, hvordan vi som kommune samarbejder med civilsamfundet på helt nye måder – hvordan vi bliver bedre til at gå i dialog med hinanden. 

 

I Odense Kommune tror vi på, at frivilligt arbejde er en del af svaret på fremtidens velfærd. Innovation og udvikling skabes, når vi møder borgere, frivillige og foreninger med nysgerrighed på deres motivation, indsatser og kompetencer og tænker det ind i større sammenhænge. Vi tror, at kommunen og de frivillige kan berige hinanden, når vi samarbejder om det, vi hver især er bedst til.

Fællesskaber, der favner 


I Odense dyrker og styrker vi mangfoldigheden, fordi forskellighed er en styrke. 

Vi er parate til at lade forskellige fællesskaber med forskellige grader af frivillighed udfolde sig i lokalområderne, fordi der findes forskellige behov og forskellige løsninger, der kun giver mening lokalt. Der er ikke én vej, men flere veje til at fastholde og skabe nye fællesskaber lokalt.

Det betyder blandt andet at:

 

  • Odense Kommune ikke står i vejen, men åbner døre for foreninger, frivillige og aktive borgere, så de kan indgå i nye relationer og aktivt spille med i forskellige fællesskaber.

  • Odense Kommune hjælper lokalt, men vi trækker os tilbage og lader lokale kræfter styre, når der ikke er brug for os længere.

  • Odense Kommune understøtter lokale mødesteder, som gør det let at få større kendskab til og hjælpe hinanden i et lokalområde eller i et interessefællesskab – fx den lokale købmand, kirke eller boldklub.

  • Samspillet mellem kommunen og civilsamfundet er baseret på tillid. Uanset graden af samspillet mellem kommune og civilsamfund er dialogen og forventningsafstemningen helt afgørende. 

Det skal være nemt at være frivillig


Frivillige er aktive for at gøre en forskel, enten i lokalsamfundet eller inden for sport, kultur, natur eller socialt arbejde. Mange aktiviteter drives af ildsjæle og foreninger med frivillige som den vigtigste ressource. 

Odense Kommune sørger for, at det er nemt at få adgang til information om de mange muligheder for at være frivillig i Odense. Vi ønsker at give foreninger og det frivillige engagement i alle dets afskygninger de bedst mulige betingelser for at udbyde og udvikle aktiviteter – alene, sammen og i samspil med kommunen.


Læs den fulde Civilsamfundsstrategi her .

 

 

Borgmesterforvaltningen