Spring til indhold

Indkøbs- og udbudspolitik 2023-2027

Odense Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik 2023-2027

I Odense Kommune køber vi årligt ind for ca. tre milliarder kr. Denne store indkøbsvolumen skal understøttes administrativt effektivt, så der i sidste ende frigøres tid og ressourcer til borgerne.

 

ETIK - 360 graders ansvarlighed


I Odense Kommune vil vi bruge vores store indkøbsvolumen til at fremme de etiske og sociale samfundsansvar. Gennem kommunens udbud skal vi skabe lærlingepladser, ordentlige arbejdsvilkår, jobmuligheder og bedre forhold for socialt dårligt stillede og mennesker med handicap og særlige udfordringer.

Derfor arbejder Odense Kommune med arbejdsklausuler, Uddannelses- og lærlingeklausuler og Beskæftigelsesklausuler.

 

GRØN - Omlægning af adfærd og forbrug

Når Odense Kommune efterspørger grønne og miljørigtige løsninger, skabes incitamenter for interesserede virksomheder til at innovere og udvikle mere bæredygtige løsninger. Til gavn for miljøet, for virksomhedernes konkurrenceevne –og for brugere og borgere.

Odense Kommune arbejder  fokuseret med at reducere det samlede klimaaftryk gennem krav til miljø-mærkning, men også med at stille krav om kemiindhold, få nem adgang til reservedele eller udforme særlige krav til emballage. Odense Kommunes deltagelse i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb styrker os i dette arbejde.

 

ØKONOMI - Effektive indkøb og godt købmandskab

I Odense Kommune står vi stærkt på indkøbsområdet. Det skyldes vores centrale organisering, en høj grad af standardisering og brug af skabeloner og betyder relevante, professionelle og effektive indkøb –og bidrager til at realisere mere økonomisk råderum til velfærd for byens borgere.

 

COWORK - Samarbejde og innovation i hverdagen

I Odense Kommune forpligter vi os ind i fællesskaber og dialoger, så der skabes de bedste vilkår for innovation og vækst.

 

Det er væsentligt, at vi i vores samarbejde og dialog inkluderer forskellige størrelser og typer af virksomheder. På den måde får vi forskellige perspektiver, ideer og flest mulige løsninger.

 

Ved udbud af forskellige kontrakter er det vigtigt, at Odense Kommune som ordregiver har en god, relevant og meningsfuld dialog. Indgåelse af kontrakter skal ske indenfor rammer og strukturer, der muliggør vækst, mål og markedsudvikling for både kommune og virksomhed.

 

Hent indkøbs- & udbudspolitikken her. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udbud på udbud@odense.dk.

Borgmesterforvaltningen