Spring til indhold

LGBTQ+politik

I Odense skal der være plads til alle - og som by og fællesskab skal vi rumme forskelligheden. Det betyder, at man skal kunne leve det liv, man ønsker, elske den man elsker og være den, man er. Det slår Odense Byråd fast med en ny LGBTQ+ politik og handleplan.

Mange LGBTQ+ personer lever heldigvis en god og meningsfuld tilværelse uden at være begrænset af hverken deres seksualitet eller kønsidentitet. Men undersøgelser viser, at LGBTQ+ personer generelt er dårligere stillet end flertallet på en række centrale punkter. Det gælder lige fra uddannelse og indkomst til livskvalitet, diskrimination og vold. Det vil vi ikke acceptere her i Odense.

Derfor har Odense Byråd vedtaget en LGBTQ+ politik og handleplan, som skal være med til at sikre:

  • At alle i Odense har lige adgang til byens fællesskaber og sociale liv.
  • At vi som kommune møder alle borgere i øjenhøjde – og hvor de er.
  • En tryg ramme for børn og unges ændrede bevidsthed om og udforskning af køn, identitet og seksualitet.
  • Større lighed i odenseanernes sundhed og trivsel.
  • At alle skal have lige adgang til foreningsliv og et meningsfuldt fritidsliv.
  • At alle ansatte i Odense Kommune kan mærke, at de arbejder på en mangfoldig arbejdsplads.


LGBTQ+ politikken er vedtaget d. 16. august 2023.

 

Læs Odense Kommunes LGBTQ+ politik
Læs Odense Kommunes LGBTQ+ handleplan


Borgmesterforvaltningen