Spring til indhold

Vækstpolitik: Fra stor dansk by til dansk storby

Odenses vækstpolitik skal indfri de høje ambitioner, som er sat for Odense. Den skal gøre Odense til en vækstdynamo ved hjælp af viden, byudvikling, oplevelser, samarbejde og tiltrækning. Vi vil gå fra at være en stor dansk by til en dansk storby.

.

Nybyggede lejligheder ved Odense Havn, hvor der både foregår kulturelle arrangementer samt giver virksomheder mulighed for at flytte ind i flotte kontorlokaler i et byen områder, der er i gang med en rivende udvikling. 

For at Odense komme i mål med vækstpolitikken, er der vedtaget tre strategiske mål, som vi arbejder hen imod. 

Nedenfor får du et hurtigt overblik over Odense Kommunes vækstpolitik, den fulde rapport kan du finde her

Odense arbejder mod: 


2% ÅRLIG VÆKST I PRODUKTIVITETEN: 

Vi skal skabe en højere produktivitet i vores virksomheder, fordi det giver bedre konkurrenceevne, større indtjening og beskæftigelse. Målet er en årlig vækstrate på 2% i 2020 som matcher den gennemsnitlige OECD rate.

 

10.000 FLERE PRIVATE ARBEJDSPLADSER:

Vi har i dag 57.000 private arbejdspladser i Odense, og ambitionen er en vækst på 10.000 permanente arbejdspladser i 2020. For at opnå målet skal vi samtidig sikre, at tabte arbejdspladser inden for industrier, som lukker eller flytter, erstattes af nye videnjobs eller højproduktive produktionsjobs.


2% ÅRLIG VÆKST I REALINDKOMSTEN:

Vi skal sikre vores borgere en højere indkomst, primært fordi det giver den enkelte borger større økonomisk frihed. Sekundært, fordi vi som kommune derved får større indtægter, som vi sammen kan investere i yderligere vækst og velfærd.


Måden Odense skal vokse og styrkes på er delt ind i fem elementer, som alle arbejder med til at opfyld de strategiske mål. 

Vi skal lave:

 

  • Vækst med samarbejde

  • Vækst med oplevelser

  • Vækst med viden

  • Vækst med byudvikling

  • Vækst med tiltrækning

 

Borgmesterforvaltningen