Spring til indhold

Erhvervs- og vækstpolitik: Vækst med omtanke

Ny erhvervs- og vækstpolitik skal videreføre Odenses solide erfaringer med at skabe vækst. Politikken indeholder et klart fokus på iværksætteri
og byudvikling, som skal gøre Odense til en levende og stor turistby.

Nybyggede lejligheder ved Odense Havn, hvor der både foregår kulturelle arrangementer samt giver virksomheder mulighed for at flytte ind i flotte kontorlokaler i et byen områder, der er i gang med en rivende udvikling. 

Den nye Erhvervs- og Vækstpolitik, Vækst med omtanke, er skabt i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og et rådgivende Advisory Board.

Med politikken videreføres Odenses solide erfaringer med at skabe vækst, ligesom der er et klart fokus på iværksætteri og byudvikling, der gør Odense til en levende og stor turistby.

Talent, virkelyst og kreativitet er nøgleordene, når vi i fællesskab sikrer vækst med omtanke.

 

Læs erhvervs- og vækstpolitikken Vækst med omtanke.

handleplanen for erhvervs- og vækstpolitikken..

 

Seks strategiske mål

 • 5000 flere private arbejdspladser
 • 6000 flere beskæftigede
 • Etableringsraten øges med 1 %-point
 • Årlig vækst i realindkomsten skal stige med mere end landsgennemsnittet
 • og mere end gennemsnittet for de øvrige 6-byer
 • 1000 flere udenlandske lønmodtagere
 • Bystoltheden øges frem mod 2024

 

Seks gennemgående spor

 • Erhvervslivet skal opleve kommunen som en stærk medspiller
 • Odense skal være verdens bedste robotby
 • Vores iværksættermiljø skal være Danmarks bedste
 • Den fysiske og mentale byudvikling af Odense skal være vækstmotor
 • Den lokale vækst skal sikres gennem tiltrækning af investeringer og sikring af adgang til kvalificeret arbejdskraft
 • Vi skal fremme den bæredygtige vækst gennem en finansiel, social og miljømæssig ansvarlighed

Aftale om sikkerhed for oprettelse af lærepladser

Et bredt samarbejde mellem Odense Kommune, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Erhvervsskolerne og Erhvervsskolernes elevorganisation sikrer flere lærepladser. Som en del af aftalen fjernes dækningsafgiften fra 1. januar 2022.

Aftalen kort:

 • Sikkerhed for, at der oprettes tilstrækkelige lærepladser i Odense Kommune
 • Flere odenseanske virksomheder stiller en læreplads til rådighed
 • Aftalen om sikkerhed for lærepladser udbredes til flest mulige uddannelser

Genstart Odense

En genstartspakke på 2 mio. kr. skal understøtte midtbyen efter den lange nedlukning. Fokus er på at tiltrække flere gæster og gøre det attraktivt for dem at blive i længere tid. Genstartspakken fokuserer på foråret og sensommeren 2021.

Det sker bl.a. med følgende tiltag:

 • Kulturelle og kunstneriske aktiviteter og begivenheder
 • Øget anvendelse af udearealer til udendørssalg og -servering
 • Grøn og interaktiv udsmykning af byen

Borgmesterforvaltningen