Spring til indhold

En by uden ensomhed

Odense skal være en by uden ensomhed.

Ensomhed er i Danmark noget, vi helst ikke taler om. Heller ikke selvom ufrivillig ensomhed er noget, mange danskere oplever, og selvom ensomhed faktisk er noget, der kan ramme os alle på tværs af livshistorie, køn, alder og status. Det vil vi, i Ældre- og Handicapudvalget, gerne lave om på. For det første fordi vi ikke synes, vi i et rigt velfærdssamfund som vores kan være bekendt at lade stå til, hvis vores medmennesker oplever ensomhed. Og for det andet fordi vi er af den klare overbevisning, at det i sidste ende bliver til meget, hvis vi alle sammen bidrager med lidt.

Vi mener, at alle mennesker fortjener at være en del af et fællesskab, hvor det aktive og sociale liv er i fokus. Og vores store ønske er, at vi i Odense, på tværs af sektorer, interesser, fagligheder og politiske ståsteder, kan hjælpe hinanden med at gøre Odense til en ensomhedsfri by, hvor alle har et sted at høre til. Det kan kun lykkes, hvis vi tør anerkende problemet og snakke højt om det, og det gør vi i Odense. Man skal som odenseaner ikke skamme sig over at opleve ensomhed, for i Odense vil vi gøre noget ved problemet og stå sammen om at hjælpe og støtte i stedet for at vende ryggen til. Det er det, dette ensomhedscharter handler om – kampen mod ensomhed og viljen til at skabe forandring på området.

Ensomhedschartret er en form for samarbejdsaftale mod ensomhed, og det henvender sig til alle, der har lyst til at være en del af dette vigtige arbejde. Alle aktører, lige fra den enkelte privatborger i Odense til virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner og handelslivet, er velkomne, og vi håber, at rigtig mange odenseanere vil slutte op om initiativet. Sammen kan vi nemlig gøre en forskel, og sammen kan vi være medvirkende til, at færre i Odense oplever ufrivillig ensomhed.

Ældre- og Handicapforvaltningen