Spring til indhold

Borgmesterens tale

Borgmesterens tale.

Borgmester Jan Boyes tale ved Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2010


Vi holder lige akkurat skansen. For den globale finanskrise har sat sine spor i vores økonomi, ligesom den har gjort det i de øvrige kommuner her i landet. Men vi har gennem årene fået opbygget en stærk økonomi i Odense der gør, at vi kan komme gennem de økonomiske udfordringer uden der skal skæres dybt i budgetterne eller varsles skattestigninger, som i de øvrige kommuner på Fyn.

Men vi skal i år ikke blot bruge pengene med stor omhu, vi skal vende og dreje hver øre i budgettet, og holde fast i skarp budgetstyring.

For de udefra kommende faktorer, med faldende indtægter i den regeringsaftale, som er indgået i juni måned, har sat os under pres. Og tiden kalder på effektive beslutninger.


Derfor MÅ og SKAL vi vise, at vi sammen kan tage de knivskarpe beslutninger. At vi sammen kan bakke op omkring de økonomiske rammer. At vi sammen kan gå fremtiden i møde med klare budskaber. At vi sammen kan bringe vores vision videre.

Det er den opgave jeg vil appellere til, at VI i fællesskab løser de næste dage.


For udfordringerne er tydelige. Finanskrisen har også ramt vores By. Det kan vi se på ledigheden. Det kan vi se på hussalget. Det kan vi se på virksomhedernes bundlinje. Det kan vi se i byggeriet. Ja, det kan vi se mange steder, men det afspejler sig også lige nu på Kommunens indtægter, hvor vi mister 300 mio. kr. over de næste fire år.


Vi står som sagt overfor én af de største kriser i historien. Og den går ikke over af sig selv. Da finanskrisen sidste år tog sit indtog verden over, tog vi det derfor alvorligt. Vi tog de nødvendige beslutninger. Og vi holder fast i dem. For de beslutninger, som vi tog var for at omstille os til at kunne imødegå ændringerne i vores samfund. Og de nye behov, der opstår.


Netop derfor fremrykkede vi et storstilet anlægsprogram på 100 mio. kr. til indeværende år, og vores Fjernvarmeforsyning gjorde det tilsvarende for 65 mio. kr. Vi følger i byrådet løbende udviklingen. Vi holder møder med bankerne og vores uddannelsesinstitutioner. Vi etablerede en Task Force og et Lindøsekretariat, vi ansætter flere elever, for bare at nævne nogle af initiativerne.


Vi er faktisk så gode på erhvervsområdet, vi er på trods af krisen gode til at skabe nye jobs, herunder til borgere med en længere uddannelse. Og så er vi i år blevet udnævnt til årets Iværksætterby 2009.


I tider som denne, er det derfor endnu vigtigere at vi i fællesskab investerer mere massivt og målrettet i Odense bys vækstpolitik. En politik, der er med til at skabe nye virksomheder og arbejdspladser. En politik, der kan tiltrække flere borgere. Og bygger videre på vores vision. For fremtidens skyld. Og for borgernes skyld.


Der er absolut ingen tvivl om, at det er en stram aftale, der er indgået med regeringen. Der er stort set ingen penge til vækst, og det er derfor heller ikke uden grund, at aftalen er blevet kaldt en anlægsaftale. De få midler vi har fået, er allerede brugt til at betale de regninger, som vores borgere har bestilt. Det er eksempelvis udgifter til det specialiserede socialområde og enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem.


Der er altså ingen udsigt til et kvalitetsløft, ej heller til vækst. De fleste kommuner er tvunget ud i besparelser. Vi kan i Odense stort set køre videre - Hverken mere, hverken mindre.


Omvendt er der indsatsområder, der kræver prompte løsninger. Høreapparater og sociale IT-systemer er blot ét af dem. Et andet er anbringelsesområdet. Og et tredje er den kollektive trafik.


Her synes jeg, at vi med det budgetforslag vi i dag har til behandling, stort set har løst de ubalancer, som er opstået gennem året. Der resterer dog fortsat en ubalance på handicap og psykiatriområdet fra 2011 pga. udfordringer på indtægtssiden. Det er en problemstilling, der rammer alle kommuner, men som jeg i de politiske forhandlinger i morgen vil fremlægge en løsning på, så den ubalance også fjernes.


Ja, det er en udfordrende periode vi går i møde. Men med netop Byens Vision gør vi overgangen lidt mere kreativ. Lidt mere oplivende. Og lidt mere nyskabende. For vores fælles vision har lagt grundstenen til det kreative Odense. Det bliver nemlig de kreative tanker. Ideer og løsninger, der skal føre os frem. Og netop ved at tænke nyt og kreativt skal vi skabe et ekstra råderum.


Borgerne vil også kunne mærke denne fornyelsesproces vi startede sidste år. Endda på en hidtil uset måde. For os handler det nemlig om, at give en naturlig overgang i borgernes dagligdag


Derfor har vi afsat penge til den borgernære service, der skal forenkle og forbedre kommunikationen.


Og vores nye web-strategi går da også andre veje end de veltrådte traditionelle. Bureaukratiske. Og frem for alt dyre. Ved bare at ændre de personlige henvendelser til den digitale platform, kan Odense spare 146 kr. for hver enkel henvendelse.


Derfor bruger vi fornyelsen som en mulighed for at tænke og handle nyt. Vi ved nemlig, at de kreative ideer kan komme mange steder fra. Derfor giver vi plads til, at medarbejdernes, borgernes og virksomhedernes gode ideer kommer frem og bliver til virkelighed. Vi skal være effektive på flere niveauer end tidligere. Så absolut intet går tabt.


Med andre ord, er det en ny form for effektivitet. Og det er min opfattelse, at det er fremtidens måde at sikre det fremadrettede økonomiske råderum på.


Et vigtigt og afgørende nøgleord i den forbindelse bliver tillid - tillid til, at vores dygtige kommunale folk løser deres opgaver på et fagligt højt niveau. For vi bliver nødt til at løsne op for den unødvendige kontrol og dokumentation, og frigøre arbejdsindsatsen til kerneydelsen, hvis vi skal lykkes helt med fornyelsesstrategien. Og her skal Odense gå i front med det, nogen har kaldt at slippe fagligheden løs.


Når vi nu går i gang med forhandlingerne i morgen, skal vi tage de svære, men skarpe beslutninger. Vi skal prioritere. Fordi udfordringerne er tydelige. Fordi vi skal investere dér, hvor vi kan skabe mange flere og nye job. Og netop fordi vi skal prioritere dér, hvor behovet er størst.


Og der er mange velbegrundede ønsker og behov, vi ikke kan få plads til i budgettet pga. af den økonomiske situation vi befinder os i lige nu. Det tror jeg også vores borgere har forståelse for, mange holder selv igen. Nu har vi øget servicen på mange områder i denne valgperiode, i år kørere vi videre.


Vi vil dog kunne gøre lidt, hvis vi sammen finder finansieringen til det, men det må de næste dage vise. Jeg lægger op til en forhandling, som vi forhåbentlig kan lave en bred aftale om, ligesom vi plejer at gøre, og som jeg er sikker på byens borgere forventer af os.


Til sidst en række mere lavpraktiske bemærkninger. Budgettet færdigbehandles formelt set ved byrådets 2. behandling onsdag d. 7. oktober. Ændringsforslag skal være fremsendt til Borgmesterkontoret senest tirsdag den 22. september kl. 12.

Økonomisk Sekretariat i Borgmesterforvaltningen står også i år til rådighed med bistand til at udarbejde ændringsforslagene, så de kan fremsættes teknisk korrekt.


Med disse ord overgiver jeg budgetforslaget til byrådets 1. behandling.

Borgmesterforvaltningen