Spring til indhold

Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis budgettale.

Dansk Folkepartis tale til 1. budgetforhandling budget 2009

 

Overordnet set har Odense en god økonomi. Overskud på driften, en fornuftig kassebeholdning, en nedbringelse af gælden og en skatteprocent, der ligger pænt i forhold til andre kommuner.

 

Dansk Folkepartis ønsker til budgettet er i overskrifter derfor følgende. Der er til tænderne, til øjet, til hænderne, til hjertet, til ånden, til benene, til armene og til smerten. Altså hvad der udgør et menneske.

 

Først til hjertet og hænderne:

 

Omsorg og nærvær på plejecentre

 

Vi ønsker at følge op på sidste års succes på plejecentrene. Vi vil afsætte 10 mio. til omsorg og nærvær på plejecentrenes aften- og weekendvagter. Plejecentrene, der fik gavn af de 10 mio. kr. fra sidste år, fortæller alle, hvor meget det ekstra personale har betydet for livskvaliteten for vore ældre.

 

Demensaflastning

Vi vil afsætte en 1 mio. kr. til demensaflastning. Det er en voldsom belastning at skulle tage vare på en ægtefælle, der lider af demens. Det bør der være plads til i år.

 

Sosu-assistenter på fuld tid

Hvis flere sosu-assistenter får mulighed for at arbejde på fuld tid, ville det give ældresektoren en saltvandsindsprøjtning. Vi kunne begynde i det små med en pulje på 5 mio., som Ældre- og Handicapforvaltningen kunne fordele.

 

Botilbud Seden

Botilbuddet for yngre handicappede i Seden er der bred opbakning til. Også fra Dansk Folkeparti. Driften mangler at komme på plads, og derfor støtter vi de 6,1 mio. kr. årligt.

 

Aflastning for nyansatte dagplejere, pulje til aflastning af nedslidte dagplejere, seniorordning for dagplejere

Det er ingen hemmelighed, at vi i Odense har været presset på børnepasningsområdet. Både af flere børn, end prognoserne forudsagde, og af opsigelser fra dagplejere. Noget har været afhjulpet ved at åbne vuggestuer og beslutninger om at opføre nye  vuggestuer. Dagpleje er dog stadig vor primære pasningsform. Derfor vil Dansk Folkeparti sammenlagt afsætte 6,3 mio., der skal forbedre forholdene for nyansatte dagplejere, for nedslidte dagplejere og ældre dagplejere.

 

Skt. Klemens plejecenter

Vi vil afsætte de fornødne midler, så vi kan få renoveret Skt. Klemens plejecenter. Igennem årene har kommunen renoveret alle plejecentrene. Kun Skt. Klemens mangler. Det ser med andre ord fornuftigt ud i Odense. Her har man trods alt været fremsynet og fundet pengene til en af vore primære opgaver.

 

Så går vi til tænderne. Til biddet.

 

Den kommunale tandpleje

År efter år har den kommunale tandpleje måtte holde for. Man har længe kendt til problemerne, men hver gang er der ikke fundet penge til den. Nu er det ved at være sidste udkald. Der skal afsættes 1 mio. kr. på driften. På anlægssiden er der behov for 4,7 mio. til digital røntgen, profylaksebiler, enhed til Risingskolens tandklinik og en løbende anlægsbevilling.

 

Så er det øjets tur.

 

Ren by

Vi har for nylig vedtaget en fornem miljøpolitik. Den er ambitiøs og meget målrettet, men hvad hjælper den, hvis vores by ligner en losseplads? Over alt flyder der med papir og plastic. I grøfter, buske, parker, anlæg, gader mm. Dansk Folkeparti gik i 2005 til valg på at få en ren by – som de eneste.

 

Det ser ud til, at man efterhånden er villig til at imødekomme vort ønske. Jeg har noteret mig, at By- og Kulturudvalget har sat på det på sin ønskeseddel, efter vi diskuterede det på vort seminar om miljøpolitik tidligere på året. Foreløbig er der afsat 5,2 mio. årligt. Nogle af disse midler kunne gå til at få et affaldspoliti, der holder øje med vore parker, så de altid fremstår rene og nydelige.

 

Blomsterudsmykning

Blomster. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men 70 % af alle Danmarks gartnerier ligger på Fyn, og af disse ligger de 70 % i Odense. Men kan man se det på vores by? Nej. Der er ikke ret mange blomster at se. Det er faktisk lidt pinligt. Jeg er lige kommet hjem fra Kaliningrad, en fattig russisk by. Der så jeg flere blomster end i Odense.

 

Lad os derfor gøre Odense til en blomsterfestival hele året. Jeg har talt med nogle af gartnerne, og de har givet udtryk for, at de gerne vil være med til at løfte opgaven, hvis kommunen selv bidrager. Vi vil afsætte 2 mio. til at blomsterudsmykke Odense.

 

Renovering og etablering af alleer

I Kaliningrad er der utallige alleer, der snor sig gennem landskabet. Trækronerne står som foldede hænder over biler og andre vejfarende. I Odense har vi også alleer. Endnu. Ifølge en rapport fra september 2008 over alleernes tilstand i Odense er der et kæmpe behov for at renovere en række af dem.

 

Der er et akut behov på 3 mio. kr. til at vedligeholde og specialpleje dem. Om nogle år vil der atter være behov for 3 mio. Dertil kommer, at vi i Dansk Folkeparti gerne så, at der var alleer på indfaldsvejene. Sikke en smuk modtagelse af vore besøgende. Måske ville det få klimaminister Connie Hedegaard til at være mere positiv over for Odense, næste gang hun besøger den.

 

Asfaltstandard og broer

Dansk Folkeparti vil i samme åndedrag afsætte 6,5 mio. kr. til at opretholde asfaltstandarden og til at renovere broer i kommunen. Lige som tandlægen er det områder, der meget let bliver overset.

 

Renovering og nybygning af skoler, idrætshaller, børneinstitutioner mm.

For nogle år siden solgte byrådet Elsam-aktierne. Pengene brugte man til at investere i kultur og et såkaldt vandkulturhus. Samtidig sparede man 100 mio. kr. alene på ældreområdet, lukkede vuggestuerne og forsømte vedligeholdelsen af vore skoler. Oven i det skrabede man 1 mia. kr. sammen til Vollsmose, hvoraf kommunen fandt de 150 mio. Dansk Folkeparti gik til valg på at ændre denne prioritering. Vi ville tilbage til kerneydelserne.

 

Nu små tre år senere lyder der helt andre toner fra byrådet. Vi har solgt Odense Energi, og det ser ud til at pengene hovedsageligt skal gå til at rette op på byrådets markante forsømmelser. ¾ mia. kr. bør der ifølge en rapport investeres i renovering af skoler, idrætshaller og vuggestuer. Altså næsten en Vollsmose-indsats. Men en indsats der kommer 180.000 mennesker til gode og ikke bare 10.000.

 

Dansk Folkeparti ønsker derfor at afsætte en halv mia. kr. over de næste ti år på at renovere vore skoler, idrætshaller og børneinstitutioner samt til nybygninger inden for disse områder. Det er en kommunal opgave. Det kan ikke nytte at give folketinget eller regeringen skylden. Dette er vores hovedansvar.

 

Så skal vi til benene og armene.

 

Sikring af trafikfarlige veje

Tusindvis af børn cykler hver dag til skole. Dem vil vi gerne have nogen flere af, for forældrene er begyndt at køre dem i bil. Det modarbejder vores sundhedspolitik. Derfor skal vi sikre, at børnene kan cykle sikkert, og det kan de også i mange tilfælde. Der er dog stadig sorte pletter i kommunen. Dansk Folkeparti vil derfor afsætte 10 mio. kr. til at gøre farlige veje sikre at færdes på for vore skoleelever.

 

Korup Kultur og Idrætscenter

Det er efterhånden forstædernes tur til at opleve investeringer. I årevis har man prioriteret bymidten og Vollsmose. Nu er det lokalområdernes tur. Her står Korup Kultur og Idrætscenter højt på vores ønskeliste, og det har det gjort i årevis. Vi vil derfor afsætte 18 mio. kr. oven i de 17 mio., som allerede er afsat.

 

Cykel- og atletikarena

Sagen om cykelsporten har ikke været køn. Derfor er det på tide, at vi afslutter den. Dansk Folkeparti vil afsætte 45 mio. kr. til cykel og atletikarenaen.

 

Tennishal

Tennis-sporten mangler faciliteter. Derfor skal der afsættes 27 mio. kr. til at sikre tennisspillerne en hal, hvor de kan træne og spille.

 

Nu skal vi til ånden.

 

Biblioteker og bogbusser

Dalum har lige fået et dejligt lokalbibliotek. Men Korup bør også have et. Der er langt til det nærmeste. Derfor vil vi afsætte alt i alt 1,5 mio. kr. til et bibliotek i forbindelse med Korup Kultur og Idrætscenter.

 

Vi ser også gerne, at bogbussen kommer på vejene igen. Det vil vi afsætte 300.000 til.

 

Og så til smerten.

 

Merforbrug Børn- og Familieafdelingen

Igen i år kunne rådmanden for Børn- og Ungeforvaltningen præsentere et merforbrug i Børn- og Familieafdelingen. Jeg kan med det samme sige, at det for Dansk Folkeparti ikke er tilfredsstillende. Der kan være mange gode forklaringer på det, hvilket vi også har fået. Jeg forventer dog, at vi næste år ikke skal opleve det samme igen. Det ville så være fjerde år i træk.

 

Når det er sagt, så kommer vi ikke uden om at gribe til lommerne og få dækket underskuddet. Det er et område, hvor der er mange ulykkelige og hjertegribende menneskeskæbner. Derfor vil Dansk Folkeparti bruge af kommunens rådighedsbeløb på driften til at dække merforbruget.

 

Incestcenter Fyn

 

Der er venteliste hos Incestcenter Fyn. Denne venteliste kan nedbringes ved en bevilling på 1 mio. kr. Vi skal beskytte og hjælpe de piger, der har været ofre for perverse og syge mennesker. I årtier har der i Danmark været en voldsom interesse og forståelse for gerningsmænd. Det har heldigvis ændret sig, så fokus nu er på ofrene. Det er også på tide.

 

Også  til to smertensbørn. Integrationsområdet og Vandkulturhuset.

 

Kulturhus Vollsmose

I år er der planer om at udlicitere. Hvert år skal der spares og effektiviseres i kommunen. Med undtagelse af integrationsområdet. Da Dansk Folkeparti gik til valg i 2005, var det med et klart budskab om, at man begyndte at tænke mere kreativt og innovativt på dette område.

 

Dansk Folkeparti har hvert år peget på besparelser inden for integration. Sidste år fik vi endda held til at spare over 2 mio. kr. ude i Vollsmose, men med en meget ubehagelig manøvre blev disse besparelser senere i Børn- og Ungeudvalget omgjort. Pengene blev taget fra dagplejerne og i smidt i milliardforetagendet i Vollsmose.

 

Dog noterer jeg mig, at der så småt er ved at ske fremskridt. For første gang sker der nu omprioriteringer på integrationsområdet på i alt 2,2 mio. kr. Fronterne er så småt ved at åbne sig. Dansk Folkeparti over for de forenede byrådspartier vil måske i de kommende år være en saga blot.

 

Men det er selvfølgelig ikke nok. Dansk Folkeparti har hvert år fremlagt sine ønsker, der krone for krone er finansieret gennem omprioriteringer. Også i år. Alle vore driftsønsker er finansieret ved at kanalisere integrationsmidler over til vore prioriteter.

 

Kulturhuset i Vollsmose er en særlig anstødssten. Opførelsen blev vedtaget på byrådsmødet af det gamle byråd efter byrådsvalget. Driften var ikke på plads. Venstrefløjen og de borgerlige frygtede, at Dansk Folkeparti ville presse på for at få lukket huset ned. Derfor hastede man sagen igennem. Efterfølgende forsøgte vi at få borgmesteren til at opgive foretagendet, men forgæves. Der blev hevet en masse mærkelige argumenter frem om indgåelse af kontrakter, der umuliggjorde en omstødelse. Da jeg så bad om at få set disse papirer, så gik der fjorten dage, inden der blev fremtryllet et lille bitte brev, der helt tilfældigt var dateret dagen før min henvendelse.

 

Derfor ser vi frem til, at de 1,8 mio. kr., som nogle har ønske om, skal bruges på drift i Vollsmose Kulturhus, findes ved omprioriteringer inden for integration. Jeg tror, der er en masse rengøringsassistenter, der har svært ved at forstå, at der skal effektiviseres for millioner og så se pengene blive ledt ud til Vollsmose. Dansk Folkeparti kan ikke være med til at udlicitere, hvis der samtidig udvides på driften på integrationsområdet.

 

Integrationsområdet har i mange år været som det vilde vesten. Man har ikke vidst, hvor mange penge man har brugt. Først sidste år begyndte man i Borgmesterforvaltningen at ændre systemet, så man fremover kan opgøre integrationsomkostninger. Det skete efter pres fra Dansk Folkeparti. Det er ingen hemmelighed, at hverken rådmænd eller borgmester var særligt glade for at få tallene frem i lyset. Så jeg venter på spænding på den endelige og præcise opgørelse.

 

Vandkulturhus

Vi har sagt det før, men vi vil gerne gentage det. Vandkulturhuset bør sælges, og pengene fra salget bruges på skole og institutionsområdet. Huset fejler ikke noget, og det skal nok blive en succes, men det er ikke en kommunal opgave at drive et badeland.

 

Dette er Dansk Folkepartis oplæg til de kommende budgetforhandlinger.

Borgmesterforvaltningen