Spring til indhold

Borgmesterens tale

Borgmesterens tale.

Borgmester Jan Boyes tale ved Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2009

 

Det går godt i Odense. Vi har fået vendt økonomien, så vi igen i år har en sund økonomi forud for budgetlægning for 2009, herunder et overskud på den ordinære drift. Vi skal hverken lave drastiske besparelser eller hæve skatten. Til gengæld skal vi bruge pengene med omtanke.

 

Vi har selv har været med til at opbygge overskuddet på den ordinære drift ved at tilrettelægge den borgerrettede service på en ny og anderledes måde. Dette resultat giver os mod på fremtiden. Men fremtiden bygger fortsat på udfordringer, som skal krydres med inspiration fra vores vision.

 

For det er en flot vision vi har sat i gang. Vi har fået mange henvendelser. Fra borgere, der ønsker at gøre en indsats, for at gøre Odense by til en bedre by. Fra borgere der ser, at man gør en forskel som odenseanere. Det er udtryk for, at vi, er en af Danmarks mest interessante byer.

 

Netop denne interesse må og skal vi bruge. Så vi sammen – og med vores nye tilflyttere – kan gå fremtiden i møde.

 

Vi har nemlig alle, én meget vigtig opgave: At bringe vore vision ud i byen og hele landet. For at kunne give Odense de bedste muligheder, for uddannelse, job og arbejdspladser. For at kunne give de ældre en bedre pleje. Og børnene en bedre opvækst. Så Odense by kommer på forkant med borgernes ønsker og behov.

 

Der er mange opgaver, der skal løses, og til dét har jeg et klart svar til odenseanerne:

At lege er at leve. For visionen handler i alt sin enkelthed om, at give plads. Plads til kreativitet. Plads til leg. Og til at gå utraditionelle veje.

 

For efter en ny idé, er man aldrig helt den samme som før. Uanset hvor lille eller stor ideen har været. Enhver idé lægger et ekstra lag på personligheden. På arbejdsgangen. På glæden ved at leve.

Det er nemlig glæden ved at leve, der giver udvikling og vækst til en by. En by som borgerne har lyst til at bo i. Og en by erhvervslivet har lyst til at drive virksomhed i.

 

De senere år har vi demonstreret at vi kan tænke i nye og anderledes baner. Og vores kreativitet skal da også stå sin prøve i de kommende år, når vi ser på det råderum, der følger af økonomiaftalen med regeringen.

 

Der er ingen tvivl om, at årets økonomiaftale er stram. Men ved at tænke nyt og kreativt, kan vi skabe et ekstra råderum ved at sætte ekstra skub i fornyelsesstrategien.

 

Aldrig før er udvikling gået hurtigere. Det byder på udfordringer – krævende, sjove og nyskabende på én gang. Uanset om det er i teknologiens verden, hvor nye ”muligheder” lanceres med kortere og kortere mellemrum. Eller om det er videns-netværk blandt medarbejderne. 

 

For os går fornyelse i alt sin enkelthed ud på at give bedre service for de samme – eller måske for færre penge. For vi ved, at nøglen til at løse de store udfordringer ligger hos medarbejderne og borgerne. Og vores opgave er at skabe de rammer, der gør det muligt. Så vi udnytter det fulde potentiale både hos medarbejderne og borgerne.

 

Dette er en nødvendig udvikling, hvis vi vil fortsætte med at være en attraktiv arbejdsplads, som er på forkant med udviklingen.

 

Som sagt, er udfordringerne tydelig. Men det er den udfordringer som vi skal påtage os, og vi er allerede gået i gang med en del af opgaverne.

 

Trods udfordringerne går det som sagt godt i Odense.

 

Vi har i disse år været vidne til at organisationer og virksomheder ansætter de ledige, så vi i dag har under 2.000 ledige, hvilket er den laveste ledighed i nyere tid. Derudover er antallet af kontanthjælpsmodtagere halveret til godt 4000 personer.

 

Det er tal som giver os god grund til at være stolte og glade.

 

Den lave ledighed betyder ikke blot noget for kommunens økonomi, men har en større betydning for den enkelte – både fagligt og personligt. For vi ved alle, at et liv i lediggangen kan forvandle et menneske – i den negative retning.

 

Der er også andre ting vi kan være stolte af. Der er eksempelvis en række byudviklingsprojekter undervejs. Vi kan se det i planerne for udvikling af Campus området, Kvarterplanen for by og havn, nyt storcenter på slagterigrunden, udbygning af Rosengårdscentret, et nyt IKEA, stigende salg af erhvervsjord og private byggegrunde.

 

Og så er vi fortsat den by, der har den laveste skatteprocent i regionen. Et førerskab vi vil fortsætte med i de kommende år.

 

Med andre ord er der godt gang i byen. Og det slutter ikke her. Salget af Odense Energi gav Odense en ekstra indtægt på ca. 850 mio. kr.

 

En del af indtægterne skal nemlig realisere visionerne vi har for byen. I forligskredsen har vi allerede øremærket penge til blandt andet lukning af Thomas B. Thriges Gade, en gade der har været talt om i mange år, og som vi nu endelig har fået løst.

 

Borgerne har krav på langt smukkere omgivelser, hvor sanserne får frit spil. For vores gader er ikke blot en gennemgang. Men et pusterum, hvor sanserne bliver stimuleret. Så vores borgere kan tænke nye tanker, og skifte fokus på tilværelsen.

 

Lukningen af Thomas B. Thriges Gade medfører en større bilfri bykerne, der sammen med en ny letbane vil give byen et nyt miljørigtigt ansigt. De resterende midler af energipengene skal bruges miljørigtigt i forhold til nybyggeri og renovering med fokus på kerneopgaverne.

 

Som sagt, går det godt i Odense. Vi har en sund og stabil økonomi. Budgetforslaget er det stumme vidne herom, men en god økonomi er ikke en selvfølge, det skal der arbejdes på hver dag. Vi er opmærksomme på indsatsområder, som vi skal følge tæt. Det drejer sig blandt andet om udviklingen i den kollektive trafik og anbringelsesområdet.

Som bekendt er vi blevet pålagt anbringelsesområdet efter kommunalreformen. Og det er et følsomt og yderst krævende område. Her tænker jeg ikke blot på omkostningssiden. Trods det faktum, at vi i dag bruger væsentlig flere midler end budgetterede. Det vitale for os, er at børn og unge fra dårlige kår, bliver til selvstændige individer i kraft af de ”rammer” som VI tilbyder. For vi ved, at et menneskes styrke beror på, hvem den er i kontakt med og på hvilke måder.

 

Vi har et råderum på driften på ca. 40 mio. kr., som primært skal bruges til at betale de regninger, som vores borgere allerede har bestilt. Hvis der skal nyt ind, skal der derfor noget andet ud.

 

Vi skal diskutere disse og andre emner. Tænke og tale. Måle og veje, for at finde den optimale løsning. Det betyder blot, at der også i fremtiden vil være behov for nytænkning og klare politiske prioriteringer, som det er tilfældet i dag.

 

Ja, vi skal finde frem til det bedste miks af forbedringer på serviceydelserne og de mere langsigtede investeringer. Med udvalgenes mange forslag skal der prioriteres kraftigt, men mon ikke det nok skal lykkes. Vi skal nå en løsning, som er bedst mulig for borgerne i Odense.

 

Til sidst en række mere lavpraktiske bemærkninger. Budgettet færdigbehandles formelt set ved byrådets 2. behandling onsdag d. 8. oktober. Ændringsforslag skal være fremsendt til Borgmesterkontoret senest mandag den 22. september kl. 12.

 

Økonomisk Sekretariat i Borgmesterforvaltningen står også i år til rådighed med bistand til at udarbejde ændringsforslagene, så de kan fremsættes teknisk korrekt.

 

Jeg har i øvrigt indkaldt partigrupperne til forligsdrøftelser i morgen, og jeg håber, vi igen i år kan indgå et bredt forlig, idet jeg gerne ser at alle partier i byrådet tager et ansvar for vores bys fremtidige udvikling.

 

Med disse ord overgiver jeg budgetforslaget til byrådets 1. behandling.

 

 

 

Borgmesterforvaltningen