Spring til indhold

NETVÆRK og partnerskaber

Med netværk og partnerskaber kan vi i fællesskab udvikle strategier og handleplaner til gavn for dig, der bor i Odense.

Partnerskab og netværk

Vi danner partnerskab og netværk med en række kommunale og regionale tilbud, foreninger og pårørende- og brugerorganisationer. Vi ønsker at forbedre forholdene for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Og sammen kan vi gøre det bedre.

  

Partnerskabsgruppen:

SIND Fyn

Depressionsforeningen

Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade

Bedre Psykiatri

LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Veteranhjem Odense

 

 

 

Ungetilbudsnetværket

Består af tilbud indenfor den kommunale, regionale og frivillige verden. Tilbud til sårbare unge i Odense. 

Se listen over tilbud her

Læs om Odense Kommunes Ungestrategi 2021