Spring til indhold

NETVÆRK og partnerskaber

Med netværk og partnerskaber kan vi i fællesskab udvikle strategier og handleplaner til gavn for dig, der bor i Odense.

Partnerskab og netværk

Vi danner partnerskab og netværk med en række kommunale og regionale tilbud, foreninger og pårørende- og brugerorganisationer. Vi ønsker at forbedre forholdene for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Og sammen kan vi gøre det bedre.

 

Netværket "Sammen om at Bekæmpe Ensomhed i Odense"

Mange arbejder allerede med styrkelse af fællesskaber i Odense, hvor spændende initiativer samler mennesker. Vi har i Center for Mental Sundhed taget initiativ til etablering af et netværk i Odense, så vi kan samle de gode kræfter og sammen styrke indsatsen. Formålet med netværket: 

Medlemmer:  
Frivilligcenter Odense, SeniorHus Odense, KFUM / Café Paraplyen, Team Frivillighed, Stoppestedet Odense, SIND FYN, Boblberg,  Dansk Røde Kors, Ældre Sagen, Red Barnet, HeadSpace og Center for Mental Sundhed

Læs mere her

 


 

Partnerskabsgruppen:

SIND Fyn

Depressionsforeningen

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Bedre Psykiatri

OCD-foreningen 

LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Veteranhjem Odense

___________________________________________________________________

 

Ungetilbudsnetværket

Består af tilbud indenfor den kommunale, regionale og frivillige verden. Tilbud til sårbare unge i Odense. 

Se listen over tilbud her