Spring til indhold

NETVÆRK og partnerskaber

Med netværk og partnerskaber kan vi i fællesskab udvikle strategier og handleplaner til gavn for dig, der bor i Odense.

Vi danner partnerskab og netværk med en række foreninger og pårørende- og brugerorganisationer.

Vi ønsker at forbedre forholdene for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

Der afholdes 4 årlige møder i Partnerskabsgruppen, hvor vi orienterer hinanden om nye tiltag, støtter hinanden og i fællesskab er innovative. Med partnerskabet har vi styrket samarbejdet med bruger- og patientorganisationerne. 

 

Netværket "Sammen om at Bekæmpe Ensomhed i Odense":

Mange arbejder allerede med styrkelse af fællesskaber i Odense, hvor spændende initiativer samler mennesker. Vi har i Center for Mental Sundhed taget initiativ til etablering af et netværk i Odense, så vi kan samle de gode kræfter og sammen styrke indsatsen. Formålet med netværket: 

Refleksion, sparring og drøftelse af begrebet ensomhed

Øge kendskab til hinanden og de tilbud/ aktiviteter der eksisterer

Få input / oplæg /viden udefra

• Undersøge muligheden for at søge puljer sammen 

Gå sammen om fælles arrangementer

Medlemmer:  
Frivilligcenter Odense, Seniorhus Odense, KFUM / Café Paraplyen, Team Frivillighed, Stoppestedet Odense, SIND FYN, Boblberg, Byens Køkken, Dansk Røde Kors, Ældre Sagen, Red Barnet, HeadSpace og Center for Mental Sundhed, 

 

Partnerskabsgruppen:

SIND Fyn

Depressionsforeningen

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Bedre Psykiatri

OCD-foreningen 

LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Veteranhjem Odense