Spring til indhold

Mental sundhed

Din mentale sundhed er vigtig

Din mentale sundhed er ligeså vigtig som din fysiske sundhed

Det handler om at have det godt, så du for det meste kan være glad og tilfreds med dit liv. At have det godt med andre - ligesom du kan håndtere dagligdagens udfordringer og selv bidrage positivt til fællesskabet.

WHO definerer mental sundhed som en tilstand af trivsel, hvor vi kan udfolde vores evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i sociale fællesskaber med andre. Man kan godt have god mental sundhed selvom man er syg, og dårlig mental sundhed selvom man er rask. Det er væsentligt at samle viden og se på tendenser i samfundet.

Center for Mental Sundhed har fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, og vi ønsker at udbrede kendskab til, hvad der skaber mental robusthed og sundhed. Vi er optaget af, hvordan vores mentale sundhed påvirkes på individ- gruppe- og samfunds niveau. Vi har særligt fokus på ensomhed og fællesskaber, og hvordan disse faktorer også spiller ind.

 

Her kan du se forskellige film, som handler om mental sundhed