Viden om mental sundhed

Den mentale sundhed skal styrkes.

Din mentale sundhed er ligeså vigtig som din fysiske sundhed. Det handler om at have det godt og at fungere godt, så du for det meste kan være glad og tilfreds med dit liv, og have det godt med andre - ligesom du kan håndtere dagligdagens udfordringer og selv bidrage positivt til fællesskabet.

Vi tilslutter os WHO’s definition af mental sundhed som en tilstand af trivsel, hvor vi kan udfolde vores evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i sociale fællesskaber med andre. Man kan godt have god mental sundhed selvom man er syg, og dårlig mental sundhed selvom man er rask. 

Det er væsentligt at samle viden om udvikling og tendenser i samfundet, for at kunne imødekomme de barske prognoser, der er for psykiske lidelser i 2020. Center for mental Sundhed har fokus på forebyggende- og sundhedsfremmende tiltag, og hvad der skaber mental robusthed og sundhed. Vi forsøger hele tiden at holde os ajour med, hvad der findes af ny viden indenfor området og skabe forståelse for, hvordan vi opnår en fælles tilgang. 

 

Vi er meget optaget af, hvordan vores mentale sundhed påvirkes på individ, gruppe og samfundsniveau. Sideløbende har vi særligt fokus på ensomhed og fællesskaber og hvordan disse faktorer spiller ind ift. vores mentale sundhed.