Spring til indhold

Oplæg Psykiatriplan 2022

Forslag til ny Psykiatriplan

Fagligt oplæg til en 10-årsplan

Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser.
I det faglige oplæg præsenteres anbefalinger, som skal danne grundlaget for en ambitiøs og langsigtet plan, som skal løfte den samlede indsats på tværs af sektorer, både i forhold til mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det faglige oplæg skal udgøre det faglige grundlag for regeringens udspil til en samlet 10-årsplan for udvikling af psykiatrien.

 

Læs oplægget om en 10 års plan for psykiatrien her