Spring til indhold

Psykiatrirådet i Odense

Rådet holdt første møde den 23. februar og en de første opgaver bliver at rådgive og vejlede i forbindelse med, at Sundhedsudvalget har igangsat arbejdet med at udarbejde en psykiatrihandleplan for Odense Kommune.

 

Psykiatrirådet i Odense

Psykiatrirådets opgave bliver at sikre viden om og udvikling for borgere i alle aldersgrupper med psykiatriske problemstillinger i Odense Kommune for at bidrage til udviklingen af kommunens politik på området. Det kan være på tværs af kommunale indsatser, men også i samspil med andre sektorer, herunder behandlingspsykiatrien.

Rådet skal samtidig bidrage med rådgivning og vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af Odense Kommunes psykiatrihandleplan i samarbejde med Sundhedsudvalget.

Medlemmerne i Psykiatrirådet repræsenterer blandt andet brugerorganisationer, foreninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsenheder og behandlingspsykiatrien. Fælles for dem alle er, at de med deres faglighed og indsigt fra deres virke eller frivillige arbejde kan bidrage til at styrke Odense Kommunes arbejde på psykiatriområdet til gavn for byens borgere.

Formanden for Psykiatrirådet, Else Kirk, ser nu frem til arbejdet og er yderst tilfreds med rådets sammensætning. Psykiatrirådets opgave bliver at sikre viden om og udvikling for borgere i alle aldersgrupper med psykiatriske problemstillinger i Odense Kommune for at bidrage til udviklingen af kommunens politik på området. Det kan være på tværs af kommunale indsatser, men også i samspil med andre sektorer, herunder behandlingspsykiatrien.

Rådet skal samtidig bidrage med rådgivning og vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af Odense Kommunes psykiatrihandleplan i samarbejde med Sundhedsudvalget.

Medlemmerne i Psykiatrirådet repræsenterer blandt andet brugerorganisationer, foreninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsenheder og behandlingspsykiatrien. Fælles for dem alle er, at de med deres faglighed og indsigt fra deres virke eller frivillige arbejde kan bidrage til at styrke Odense Kommunes arbejde på psykiatriområdet til gavn for byens borgere.

Formanden for Psykiatrirådet, Else Kirk, ser nu frem til arbejdet og er yderst tilfreds med rådets sammensætning.

 

Se medlemmerne her