Spring til indhold

Vores historie

Centret opstod i 2009, hvor en gruppe borgere på værestedet Aktivitetshuset ønskede at etablere et sted, hvor man kunne samle information, pjecer m.m. om psykisk sygdom.

Det var borgere, der på forskellige måder havde interesse for at søge viden – nogle skrev selv f.eks. læserbreve, digte, læste meget og diskuterede det med hinanden. Nogle havde stor interesse for IT-verdenen og brugte det til at finde informationer om både selve sygdommene, behandlingsmuligheder og frivillige tiltag indenfor samme.

Efterhånden opstod behovet for et større informationscenter, hvor der kunne være plads til alle de indhentede pjecer, og så ønskede man, at det kunne være muligt for byens psykisk sårbare borgere at komme ind til en anonym snak med en kommunal medarbejder, som kendte til, hvor der var et tilbud til den enkelte borger. Vi hed dengang PIO Psyk. Info Odense kommune. 


Odense kommune havde et lejemål i Klaregade, som stod tomt, og som man i fællesskab satte i stand – borgere og medarbejdere fra Aktivitetshuset. Else Kirk var dengang leder af Aktivitetshuset, og det blev hende, en medarbejder og en bruger, der i starten var i PIO nogle timer hver dag. De var der til at holde rådgivnings- eftermiddagene åbne, og passede ellers arbejdet i Aktivitetshuset. 

Arbejdet i PIO tog fart, og i 2011 kom PIO på Odense Kommunes budget som en selvstændig enhed, og Else Kirk blev i 2012 fuldtidsleder i PIO.

I de første år af PIO´s levetid var fokus på rådgivning af byens borgere, og på at informere om psykisk sygdom gennem foredrags arrangementer, hvor borgers personlige historie altid var omdrejningspunkt. Samtidig blev foredragsgruppen etableret – en gruppe af borgere, som levede/havde levet med en psykisk lidelse, og som var på et sted i deres proces, hvor de ønskede at dele deres historie – i håb om at de kunne hjælpe og støtte andre i samme situation. Denne gruppe størrelse har altid været støt stigende.

Center for Mental Sundhed er opstået på grund af og med hjælp fra gruppe borgere med egne erfaringer om psykisk sygdom, det betyder, at ”borgers stemme” er med i alt, hvad vi laver – det er en del af centrets værdier. 

 
Center for Mental Sundhed
  • Jernbanegade 15, Odense C
  • mentalsundhed@odense.dk Telefon: 63 75 08 75
  • Følg os på Facebook