Spring til indhold

Vores historie

Centret opstod i 2009, da en gruppe borgere fra Aktivitetshuset ønskede at etablere et sted, hvor man kunne samle information, pjecer m.m. om psykisk sygdom.

Dengang hed centret PIO og var – helt som i dag - en del af Odense Kommune. Ideen til centret kom fra en gruppe borgere, som selv havde erfaring med psykisk sygdom. Nogle af dem skrev læserbreve og digte, de læste meget og diskuterede med hinanden, og en del af dem søgte informationer via IT om psykiske sygdomme.

Fælles for dem var en interesse i at vide mere om psykisk sygdom og et stort ønske om at have et sted, hvor man kunne samle information og pjecer m.m. om de enkelte sygdomme, behandlingsmuligheder og frivillige tiltag inden for disse områder.

 

Det udviklede sig, og efterhånden blev der brug for mere plads til de forskellige pjecer og informationsmaterialer. Samtidig var der også et ønske om, at det kunne være muligt for byens borgere med psykisk sårbarhed at få en anonym snak med en kommunal medarbejder, som kendte til de forskellige tilbud til sårbare borgere. 

Odense Kommune havde et lejemål i Klaregade, som stod tomt, og i fællesskab fik borgere og medarbejdere fra Aktivitetshuset lokalerne sat i stand. I starten var der åbent for rådgivningssamtaler nogle timer hver eftermiddag, og her kunne man møde lederen af Aktivitetshuset, Else Kirk, sammen med en medarbejder og en borger fra Aktivitetshuset.

 

Navnet PIO opstod, da en borger opdagede, at hvis man satte forbogstaverne fra Psyk Info Odense sammen, så gav det ordet PIO, og vores navn var indtil oktober 2016 PIO Psyk Info Odense. Derefter tog arbejdet i PIO fart, og tingene udviklede sig løbende.

 

 

I 2011 kom PIO på Odense Kommunes budget som en selvstændig enhed.

 

I 2012 blev Else Kirk leder i PIO.

 

I 2013 blev Forebyggelsespakken ”Mental Sundhed” tilknyttet PIO.

 

I 2014 startede kurserne Lær at Tackle angst og depression op.

 

I 2017 skiftede vi navn til PIO Mental Sundhed.

 

I 2018 skiftede vi navn til Center for Mental Sundhed.

 

I 2019 startede kurserne Lær at Tackle for pårørende op.

 

I 2020 stoppede Else Kirk som leder, og Jenny Havn blev ny leder.

 

De første år i centret var der fokus på rådgivning til Odense Kommunes borgere og på at informere om psykisk sygdom gennem foredragsarrangementer. Der blev etableret en foredragsgruppe af borgere, som enten levede med eller havde levet med en psykisk lidelse, og som ønskede at dele deres historie med andre.

Omdrejningspunktet var altid borgerens historie og håbet om at kunne hjælpe og støtte andre i samme situation. Gruppen af foredragsholdere har siden være støt stigende.

Center for Mental Sundhed er opstået på grund af, og med hjælp fra mennesker, der selv havde erfaring med psykisk sygdom og kunne se mulighederne og behovet for et sådant tilbud. Borgerens stemme betyder meget for os i alt, hvad vi laver. Det er en del af vores værdier og DNA i huset.