Spring til indhold

Vores historie

Centret opstod i 2009, da en gruppe borgere fra Aktivitetshuset ønskede at etablere et sted, hvor man kunne samle information, pjecer m.m. om psykisk sygdom.

Historien

Center for Mental Sundhed opstod i 2009 under navnet Psykiatri Informationscenter Odense (PIO) og var en del af Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Ideen til centeret kom fra en gruppe borgere med psykisk sygdom på værestedet Aktivitetshuset.

Nogle af dem skrev læserbreve og digte, de læste meget og diskuterede med hinanden, og en del af dem søgte informationer via IT om psykiske sygdomme. Fælles for dem var en interesse i at vide mere om psykisk sygdom og et stort ønske om at have et sted, hvor man kunne samle information og pjecer mv. om de enkelte sygdomme, behandlingsmuligheder og hvilke tilbud der eksisterede i Odense.

Det udviklede sig, og efterhånden blev der brug for mere plads til de forskellige pjecer og informationsmaterialer. Samtidig var der også et ønske om, at det kunne være muligt for byens borgere med psykisk sårbarhed at få en anonym snak med en kommunal medarbejder, som kendte til de forskellige tilbud til sårbare borgere. 

Odense Kommune havde et lejemål i Klaregade, som stod tomt, og i fællesskab fik borgere og medarbejdere fra Aktivitetshuset lokalerne sat i stand. I starten var der åbent for rådgivningssamtaler nogle timer hver eftermiddag, og her kunne man møde lederen af Aktivitetshuset, Else Kirk, sammen med en medarbejder og en borger fra Aktivitetshuset.

Navnet PIO opstod, da en borger opdagede, at hvis man satte forbogstaverne fra Psykiatri Informationscenter Odense sammen, så gav det ordet PIO, og vores navn var indtil oktober 2016 PIO Psyk Info Odense. Derefter tog arbejdet i PIO fart, og tingene udviklede sig løbende.

 

  • I 2011 kom PIO på Odense Kommunes budget som en selvstændig enhed, og Else Kirk blev i 2012 fuldtidsleder i PIO.

  • I 2013 blev Forebyggelsespakken ”Mental Sundhed” tilknyttet PIO, og PIO blev således organiseret under Sundhedsgruppen.

  • I 2014 startede kurserne Lær at Tackle angst og depression op.

  • I 2017 skiftede vi navn til PIO Mental Sundhed.

  • I 2018 skiftede vi navn til Center for Mental Sundhed.

  • I 2019 startede kurserne Lær at Tackle for pårørende op.

  • I 2020 stoppede Else Kirk som leder, og Jenny Havn blev ny leder.

  • I 2022 blev Center for Mental Sundhed en del af den nye Sundhedsforvaltning.

 

De første år i PIO var der fokus på rådgivning til Odense Kommunes borgere og på at informere om psykisk sygdom gennem foredragsarrangementer. Der blev etableret en foredragsgruppe af borgere, som enten levede med eller havde levet med en psykisk lidelse, og som ønskede at dele deres historie med andre. Omdrejningspunktet var altid borgerens historie og håbet om at kunne hjælpe og støtte andre i samme situation. Gruppen af foredragsholdere har siden være støt stigende.

 

Center for Mental Sundhed er opstået på grund af, og med hjælp fra, borgere med psykisk sygdom. Det betyder, at borgerens stemme er med i alt, hvad vi laver. Det er en del af vores værdier, at vores arbejde kun giver mening, når vi gør det sammen med borgere, der kender til at leve med disse udfordringer.